HIRDETÉS

  • Megosztás:
  •  Tech RSS
  •  Elküldöm e-mailben
  •  Kinyomtatom
  • Utolsó frissítés: 24: 1 GMT +2, 2001. 2-.

Kovács Győző visszaemlékezése
IT-TÖRTÉNELEM
Előkerült az első romániai számítógép


Magyarországon gyártott mágnesdobos memóriával szerelve készült el az első romániai számítógép 1960-ban. A memóriaegység tervezője negyven év után bukkant rá a gépre a temesvári vár egyik raktárában.


HIRDETÉS

1960-ban történt. A temesvári Műszaki Egyetemen Viliam (Vili) Lőwenfeld és Josif Kaufmann a tudományos világban keringő leírások alapján elkezdtek egy elektroncsöves számítógépet építeni, amit MECIPT-nek neveztek. Ebben az időben Dr. Aczél István volt az Magyar Tudományos Akadémia Kibernetikai Kutatócsoportnak (MTA KKCs) az igazgatója, akitől Vili, egy brassói téli üdülésen, a szánkóverseny alatt megtudta, hogy már elkészült és működik az első magyarországi elektroncsöves számítógép, az M-3.

Lőwenfeld elmondta, hogy a MECIPT elektroncsöves aritmetikai és műveleti vezérlőegysége, valamint az I/O (bemenet/kimenet) perifériái tökéletesen működnek, de nem volt a gépnek memóriája, amit akkor a Szovjetunión és talán Prágán kívül csak Magyarországon, a KKCs-ben tudtunk üzembiztosan gyártani. Éppen abban az évben, a saját szükségletünkön kívül, még tartalék mágnes-dobokat is legyártottunk, mert akkor terveztem meg az M-3-hoz egy négy dobbal működtethető háttérmemóriát. Így volt fölösleges mágnes-dobunk, amit Aczél István örömmel ajánlott fel temesvári barátainknak.

A mágnes-dob vezérlő rendszerének
megépítéséhez Lőwenfeldnek átadtuk az M-3 új, hosszú-élettartamú csövekkel tervezett vezérlőegységének a rajzait is, amivel mi a mágnes-dobokat az M-3-hoz csatlakoztattuk. Kardos Kálmán munkatársammal együtt vittük el a mágnes-dobot Temesvárra, ahol (ha jól emlékszem) rövid idő alatt sikerült az elektroncsöves vezérlő rendszerrel és a számítógép többi részével együtt üzembe helyeznünk.

Néhány évvel később valakitől kaptam egy fényképet, hogy a MECIPT már bent van a temesvári múzeumban, és van mellette egy felirat, hogy kik készítették. Az én nevemet is látta, és azt is, hogy a dob az MTA KKCs-ben készült, azért küldte el a fényképet, hogy mi is lássuk, Temesvárott mennyire megbecsülik a valamikori "baráti" segítséget. Egy idő után Lőwenfeld - aki akkor már Bánát számítástechnikai főnöke volt - kegyvesztett lett, mire - az akkori román politikai szokásoknak megfelelően - elvették az állampolgárságát és elűzték az országból. Hamarosan Josef Kaufmann se volt már Temesvárott.

Egy idő után kaptam Lőwenfeldtől
egy levelet Svédországból, amiben arra kért, hogy legyek a leveleinek a közvetítője, ugyanis rajtam keresztül szeretné tartani a kapcsolatot a Temesvárott maradt családjával. A korra jellemző, hogy a levél látszólag érintetlen volt, elolvastam, de nem tudtam, hogy a kérést hogyan tudom teljesíteni. A kétkedésemet azonban a politikai rendőrség megoldotta.

Másnap felkeresett egy "kifogástalan" úr a munkahelyemen -- akkor már az Számítástechnikai Kutatóintézet számítóközpontjának voltam a vezetője -- és köntörfalazás nélkül megkérdezte, mi a szándékom, Lőwenfeld levelével kapcsolatban, teljesítem-e a kérését. Kock-out. Nem tudtam se köpni, se nyelni. "Segített". Csak azért mondja, mert előttük nincs titok, és csak figyelmeztetni szeretett volna, mielőtt "bolondságot" csinálnék, hogy amire vállalkozok, az egy "baráti" ország elleni kémkedésnek minősíthető, ami -- ugyebár tudom, mivel jár. Megitta a kávéját, hosszasan szorongatta a kezemet, mosolygott és elment.

Írtam egy levelet Lővenfeldnek, amiben elmondtam, hogy miért nem teljesíthetem a kérését, aki a válaszában megköszönte, hogy őszinte voltam, és megértette, hogy a közvetítést nem lehetne titokban tartani, valószínűleg veszedelemmel járna a számomra. Még azon a nyáron Erdélyben nyaraltunk, hazafelé útba ejtettem Temesvárt, ahol felkerestem Lővenfeld feleségét és fiát, akik sokadszor kérvényezték, hogy a családfő után utazhassanak. Elmondtam a levelezésünket, ők is elmondták, hogy hamarosan utazhatnak az apa után, gyakorlatilag egy szál ruhában, mert mindent ott kell hagyniuk.

Az asszonynak akkor már nem volt állása, a gyereket pedig kizárták az iskolából. Hamarosan levelet kaptam tőlük, hogy már külföldön vannak. A hetvenes évek lágy-szocializusában volt még egy kísérletem, hogy ismét felvegyem Lővenfelddel a kapcsolatot, a levelem azonban "a címzett ismeretlen" jelzéssel visszajött. Azt hallottam, hogy Amerikába ment, ahol számomra nyoma veszett. Josif Kaufmannak is, aki (állítólag) ugyancsak külföldre távozott. Próbáltam mindkettőjüket az internet segítségével keresni, ez a próbálkozásom is sikertelen maradt.

A hetvenes évek végén
ismét átutaztam a városon, megálltam és bementem a múzeumba, ahol nem tudtak a MECIP-ről, ha a gép ott is volt, már csak a hűlt helyét találtam. Néhány öregebb teremőr mintha emlékezett volna a szerkezetre, de nem voltak nagyon beszédesek. Romániában több helyen is tartottam előadást, többször is együtt temesvári professzorokkal, akiket megkértem arra, hogy segítsenek a számítógépet felkutatni. Sajnos "az elmúlt században" ezek az erőfeszítéseim sem jártak sikerrel. Úgy látszott, a gép véglegesen elveszett.

Az elmúlt hetekben újfent Temesvárott volt dolgom, ahol Pataki Zoltán újságíróval találkoztam. Elmondtam a MECIPT-el való sikertelen próbálkozásaimat. A jó újságírók agya valódi adattár. Pataki Zoltán is emlékezett arra, hogy egyetemista korában még látta a MECIP-et, sőt voltak olyan barátai, akik dolgoztak is rajta. Előbb felhívta az egyiket, aki tudott valakit, de ajánlott egy másikat, aki egy harmadikat, tőle már használható információhoz jutottunk. Beültünk a kocsiba és néhány perc múlva a temesvári vár udvarában voltunk.

Leparkoltunk. Körülnézve az udvarban eszembe jutott a régi fénykép, mintha azon a háttérben valami hasonló udvart láttam volna. Amíg Pintér Zoltán a várba települt irodákban nyomozott, addig megpróbáltam benézni a kazamatákra szerelt poros ablakokon. Az egyikben, egy bútorkereskedés raktárában régi számítógépre emlékeztető maradványokat vettem észre. Bementünk.Egy kedves szőke hölgy elmondta, hogy valóban van ott valami, ugyanis a temesvári tanács azt tervezi, hogy egyszer ott egy technika-történeti múzeumot fognak nyitni. A területet most egy bútorbolt használja, abban a bizonyos poros-ablakú helyiségben részben törött bútorok, meg a már régen ideszállított ócska gépek vannak.

Beléptünk a világítás nélküli raktárba és -- nem tudom az érzelmeimet kifejezni -- egyszer csak előttem álltak a MECIPT keretei, amikre annak idején Lőwenfeld az áramköröket szerelte. Megérintettem a gépet, amitől olyan érzésem támadt, mintha Vilivel és Jóskával fogtam volna kezet. Megsimogattam a vezérlőasztalt, a régi elektroncsöveket, az elektronikát tartó kereteket, amik - egyébként - úgy néztek ki, mint például Angliában az EDSAC, Svédországban a BESK vagy a dán DASK. Valójában már nem nagyon emlékeztem a részletekre, de az emlékképek hamarosan feléledtek. Szemem azonban a mágnes-dobomat kereste, amit csak lassan fedeztem fel a kazamata mélyén, az egyiptomi sötétségben. A sarokban állt egy romos heverő társaságában.

Heves érzelmeimet
nem tudom visszaadni. Ott ált előttem a 40 évvel ezelőtti munkánk, amiben valamikor részem volt, a majdnem tökéletesen megmaradt mágnes-dob, amit akár be is lehetett volna indítani. Már nem emlékeztem, hogy miért is festettük a dobozát élénk narancsszínűre, amikor abban az időben a menő technikai festék a szürke színű kalapácslakk volt, a "mi" dobunk pedig narancssárga, ami szinte világított a sötétben.

Romániai barátaim, közöttük a szőke eladólány, szótlanul figyelték az örömömet, ahogy a gépek részei között imbolyogtam. Egyszer az egyik gépet fogtam meg, azután a másikat, fényképeztem, majd Pataki Zoltán engem is lefényképezett. Azt nagyon sajnáltam, hogy Kardos Kálmán nem volt velem. És persze nagyon hiányzott Vili és Jóska, a gép két konstruktőre, akiknek szinte éreztem a sajnos, csak a virtuális jelenlétét.

Nehéz volt a bútorraktárt elhagynom, az ajtóban még megálltam és visszanéztem. Csak akkor vettem észre, hogy egy másik gép is van a MECIPT mellett, mintha egy. a 70-es években épült FÉLIX-et láttam volna, de az annyira nem érdekelt.

A történethez tartozik, hogy a temesvári MECIPT memória-siker után, 1962 táján a bukaresti Román Tudományos Akadémia is rendelt az MTA KKCs-től három dobot, amit el is készítettünk, a dobokat Kardos Kálmán szállította el ismét Bukarestbe. Úgy beszéltük meg, ha a dobokat összeszerelte és működnek, akkor értesítést küld, én utána fogok repülni, és a memóriákat együtt kötjük hozzá a számítógéphez. Erre azonban nem került sor, mert Kardos Kálmán még az elutazás napján visszaérkezett Budapestre. Elmondta, hogy a repülőtéren egyforma szürkeruhás emberek fogadták, akik szabályosan átvették tőle a memóriákat, majd felültették ugyanarra a repülőre, amivel érkezett és így azonnal visszajött.

Erről a három dobról azóta sem hallottam,
fogalmam sincs, hogy a perifériákat ki mire használta. Ezeket a dobokat is egyszer megpróbáltam Bukaresten megkeresni, de a dobokról senki sem tudott semmit. A temesvári azonban megvan. A sikeres temesvári akció után felvettem a kapcsolatot a Temesvári Egyetem rektorával, hogy ezt a 40 éves, nem akármilyen technikatörténeti és kutatási műemléket vegye az egyetem az oltalmába, hiszen ez volt az első számítógép Romániában. Ráadásul nagyon korán épült, közel 10 évvel Neumann János IAS gépét követően, ami nem akármilyen dicsősége a temesvári egyetemnek.

Persze a temesvári mágnes-dob a Magyar Tudományos Akadémiának is dicsőségére válik, ugyanis 1960/61-ben ez volt az ország első számítógép-periféria exportja. Pesten erre szokták azt mondani, hogy: nem, nem semmi!


  • Megosztás:
HIRDETÉS


SZAVAZÓGÉP

Szerinted támadni fognak az oroszok Ukrajnában?

Igen, csak idő kérdése. 240
Nem, csak erőt demonstrálnak. 261
Ha támadnak is, a NATO majd megvédi őket. 6
Nem fognak, amerikai riogatás az egész. 254
Szerintem Ukrajnára akár jogosan is formálhatnak igényt. 50
Még nem döntötték el, a tárgyalásoktól függ. 42

KORÁBBI SZAVAZÓGÉPEK

Társadalmi beágyazottság nélkül kezdett erdélyi terjeszkedésbe a Jobbik
Nna, remélem, Parászka. Boróka is elolvassa a cikket. (...)
Sekszpír Vilmos, 2013 május 8 15:48

Hogy élünk a magyarországi magyarokhoz képest?
Romániában 2008-ban olyan torzulások voltak a bérezésben és a foglalkoztatottságban ami (...)
Korodi Szabolcs, 2013 május 3 07:58

Plan B: hogyan kerül egy kolozsvári galéria a világ legjobbjai közé?
@anti-művész: orulok, hogy valaszoltal, mert igy kifejtetted kicsit jobban, es tenyleg ervenyes (...)
nihil, 2013 április 26 10:33

Klárik: hosszú távon veszélyforrás lehet a Schweighofer-beruházás
Ha van külföldi beruházó, akkor az a baja székelynek. Ha nincs, akkor meg az. Az Isten se tud ezeken (...)
figyelő, 2013 április 26 10:25

Leszavazta a Maros Megyei Névadó Bizottság a Bernády Gyögy iskolanevet
@Covaci Dejoke: Nincs mit köszöngess! Tudomásul kell venni, hogy többen vannak. Vagy még (...)
figyelő, 2013 április 26 10:12

Klárik: hosszú távon veszélyforrás lehet a Schweighofer-beruházás
Amiről nem beszéltek, hogy Olosz Gergely RMDSZ-es politikustól vették a gyár területét, és még (...)
Ferike, 2013 április 26 09:49


Array ( [0] => Array ( [Knev] => Sekszpír Vilmos [Kdatum] => 2013 május 8 15:48 [Kszoveg] => Nna, remélem, Parászka. Boróka is elolvassa a cikket. [Kcikk] => 20224 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?cikk=20224#kommentek [Ccim] => Társadalmi beágyazottság nélkül kezdett erdélyi terjeszkedésbe a Jobbik [datum] => 2013-05-08 15:48:26 ) [1] => Array ( [Knev] => Korodi Szabolcs [Kdatum] => 2013 május 3 07:58 [Kszoveg] => Romániában 2008-ban olyan torzulások voltak a bérezésben és a foglalkoztatottságban ami megkérdőjelezi a tanulmány egyes megállapításainak kivetítését napjainkra. Igy kezeljük az 5 évvel ezelőtti tények rögzítéseként. Ma számunkra kevésbé előnyös a helyzet. [Kcikk] => 20204 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?cikk=20204#kommentek [Ccim] => Hogy élünk a magyarországi magyarokhoz képest? [datum] => 2013-05-03 07:58:05 ) [2] => Array ( [Knev] => nihil [Kdatum] => 2013 április 26 10:33 [Kszoveg] => @anti-művész: orulok, hogy valaszoltal, mert igy kifejtetted kicsit jobban, es tenyleg ervenyes erveid vannak. teljesen egyetertek azzal, hogy a muveszet semmilyen aga nem szabadna teljesen magaba fodrulo legyen. en csak azt mondtam, hogy ha egy festm,eny/mualkotas nem ertheto, akkora hatterel van a baj. es ahogy vannak konyvek amelyek melyek, de laikusok szamara is elvezhetoek, ugy vannak hasonlo modern festmenyek is. peldaul Brad Kunkle-t napjaink Klintjenek tartjak, es szinte az osszes kepe laikusok szamara is elvezheto. masreszt erre kell szamitani. szoval az ember ne csodalkozzon, h alemegy egy krikettmecsre, ugy hogy nem ismeri a szabajokat, es nem elvezi. vannak kiallitasok, amire egyszeruen jobb el se menni. legalabbis szamomra :P [Kcikk] => 20151 [Klink] => https://multikult.transindex.ro/?cikk=20151#kommentek [Ccim] => Plan B: hogyan kerül egy kolozsvári galéria a világ legjobbjai közé? [datum] => 2013-04-26 10:33:58 ) [3] => Array ( [Knev] => figyelő [Kdatum] => 2013 április 26 10:25 [Kszoveg] => Ha van külföldi beruházó, akkor az a baja székelynek. Ha nincs, akkor meg az. Az Isten se tud ezeken eligazodni. "hosszú távon veszélyforrás lehet a Schweighofer-beruházás" Marhanagy veszélyforrás lehet! Gondoljuk csak el: - mindent le fog papírozni, semmi nem fog feketén menni, - minden alkalmazottját be fogja jelenteni, - minden alkalmazottja után időben és napra készen be lesznek fizetve a tásadalombiztosítási járulékok, - és, ha még mindezek tetjébe egy kicsit európaibb fizetést fog adni az alkalmazottainak, az maga lesz a katasztrófák katasztrófája. [Kcikk] => 20163 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?cikk=20163#kommentek [Ccim] => Klárik: hosszú távon veszélyforrás lehet a Schweighofer-beruházás [datum] => 2013-04-26 10:25:42 ) [4] => Array ( [Knev] => figyelő [Kdatum] => 2013 április 26 10:12 [Kszoveg] => @Covaci Dejoke: Nincs mit köszöngess! Tudomásul kell venni, hogy többen vannak. Vagy még helyesebben: többségbe kerültek. De ha esetleg nem vagy hajlandó ezt tudomásul venni, úgyis mindegy. A tényeken az egy fikarcnyit se változtat. Nem "Markó, Borbély, Frunda, Kelemen Brassai stb." okolhatók mindezért, hanem a jómagyar természetünk. [Kcikk] => 32770 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?hir=32770#kommentek [Ccim] => Leszavazta a Maros Megyei Névadó Bizottság a Bernády Gyögy iskolanevet [datum] => 2013-04-26 10:12:53 ) [5] => Array ( [Knev] => Ferike [Kdatum] => 2013 április 26 09:49 [Kszoveg] => Amiről nem beszéltek, hogy Olosz Gergely RMDSZ-es politikustól vették a gyár területét, és még kíváncsi vagyok, hogy a többi háromszéki RMDSZ-es mivel van benne a bizniszben.Ez az egész eléggé nemzetárulás szagú dolog. [Kcikk] => 20163 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?cikk=20163#kommentek [Ccim] => Klárik: hosszú távon veszélyforrás lehet a Schweighofer-beruházás [datum] => 2013-04-26 09:49:50 ) [6] => Array ( [Knev] => Levente [Kdatum] => 2013 április 26 08:57 [Kszoveg] => Egyelőre több rossz, mint jó! Ezt kellene szem előtt tartani. Idézet a civilek által kiadott közleményből: Feltesszük a kérdést, hogy a Kovászna Megye Tanácsa kivel tart? A saját polgáraival vagy a beruházóval, mert egyelőre úgy néz ki, hogy az utóbbival, és nem azokkal, akiknek adóiból a fizetését kapja. [Kcikk] => 20163 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?cikk=20163#kommentek [Ccim] => Klárik: hosszú távon veszélyforrás lehet a Schweighofer-beruházás [datum] => 2013-04-26 08:57:04 ) [7] => Array ( [Knev] => greg [Kdatum] => 2013 április 26 07:42 [Kszoveg] => Hüj! Az anyját. Várom az EU szolgálatos aggodóit, mert, ha emlékezetem nem csal , akkor a nemrég elfogadott magyar alaptörvényben is ekképpen fogalmazták meg a házasság intézményét és mint olyan egyik pontja volt annak a hisztérikus támadási felületnek amellyel megpróbálták/megpróbálják Magyarország demokratikusan, törvényes választások nyomán hatalomra került párt kormányának lejáratását, ellehetetlenítését. [Kcikk] => 32771 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?hir=32771#kommentek [Ccim] => Raluca Turcan alaptörvénybe foglalná: a házasság nő és férfi közötti kapcsolat [datum] => 2013-04-26 07:42:18 ) [8] => Array ( [Knev] => karma [Kdatum] => 2013 április 25 22:22 [Kszoveg] => Minimum vitathatónak érzem az előadó minősítését, hogy az erdélyi magyarok csak kevéssel élnek rosszabbul a magyarországiaknál. Elképzelem mit mondana Veres Valér ha májusban az áprilisi fizetésének a 68 százalékát vinné haza: Ebben a hónapban kicsivel kevesebbet kerestem. Ha tisztán a matematikánál maradunk, akkor egy átlagos erdélyi keresetnek a vásárlóértéke 32 százalékkal kevesebb keres mint egy magyaré. Ami szerintem nem kevés, sőt, tetemes. [Kcikk] => 32764 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?hir=32764#kommentek [Ccim] => Az erdélyi magyarok csak kevéssel élnek rosszabbul a magyarországiaknál [datum] => 2013-04-25 22:22:11 ) [9] => Array ( [Knev] => kettős mérce [Kdatum] => 2013 április 25 22:10 [Kszoveg] => Nos egy újabb bizonyítéka annak,hogy nem egyforma mércével mérnek az uniós elvtársak.Nem szabad elfelejteni ,hogy az uniót is a bolsevik liberálisok alapították még annó ,hát jó irányban azóta sem változott. [Kcikk] => 19876 [Klink] => https://vilag.transindex.ro/?hir=19876#kommentek [Ccim] => ET-monitoring alá kerül Magyarország [datum] => 2013-04-25 22:10:56 ) [10] => Array ( [Knev] => Covaci Dejoke [Kdatum] => 2013 április 25 21:42 [Kszoveg] => Köszönjük RMDSZ, köszönjük Markó, Borbély, Frunda, Kelemen Brassai stb. Mulcumim din szuflet, npulámjá. [Kcikk] => 32770 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?hir=32770#kommentek [Ccim] => Leszavazta a Maros Megyei Névadó Bizottság a Bernády Gyögy iskolanevet [datum] => 2013-04-25 21:42:08 ) [11] => Array ( [Knev] => Edler András György [Kdatum] => 2013 április 25 21:25 [Kszoveg] => Egy normálisan gondolkozó román politikus! Sajnos kevés van belőlük... [Kcikk] => 32771 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?hir=32771#kommentek [Ccim] => Raluca Turcan alaptörvénybe foglalná: a házasság nő és férfi közötti kapcsolat [datum] => 2013-04-25 21:25:01 ) [12] => Array ( [Knev] => Gergely Tamás [Kdatum] => 2013 március 23 11:56 [Kszoveg] => Rendkívül izgalmas! [Kcikk] => 810 [Klink] => https://tv.transindex.ro/?film=810#kommentek [Ccim] => Slam Poetry Erdély: Nemzeti Dal [datum] => 2013-03-23 11:56:38 ) [13] => Array ( [Knev] => Almos [Kdatum] => 2013 március 15 20:32 [Kszoveg] => Ez tetszett nekem Levente [Kcikk] => 807 [Klink] => https://tv.transindex.ro/?film=807#kommentek [Ccim] => Száz év vagány - T. Szabó Levente Jókai Kiskirályok című regényéről [datum] => 2013-03-15 20:32:55 ) [14] => Array ( [Knev] => Antiminden [Kdatum] => 2013 március 15 17:16 [Kszoveg] => Nekem ez elég eröltetettnek tűnik. [Kcikk] => 810 [Klink] => https://tv.transindex.ro/?film=810#kommentek [Ccim] => Slam Poetry Erdély: Nemzeti Dal [datum] => 2013-03-15 17:16:20 ) [15] => Array ( [Knev] => atilsz [Kdatum] => 2013 március 14 20:09 [Kszoveg] => szep bemutato! csak igy tovabb ! [Kcikk] => 807 [Klink] => https://tv.transindex.ro/?film=807#kommentek [Ccim] => Száz év vagány - T. Szabó Levente Jókai Kiskirályok című regényéről [datum] => 2013-03-14 20:09:31 ) [16] => Array ( [Knev] => Nagy Szabo Ferenc 1600-ban [Kdatum] => 2013 március 3 14:51 [Kszoveg] => a szekelyek asszondtak mikor Borsos Tamas nekifogott epitkezni Vasarhelyen : > "a szekelysegen var ne legyen" "hogy ok nem engedik, hogy legyen, hanem reank jonek es elhanyjak a kastelyocskankat" > "az uraim arra esmet igy replicalnak: hogy lam Haromszeken sok kastely van, es azt miert nem hannyatok el?" > "de azok csak apro keritesek" > "Utoljara aval is ellent vetettek a mi uraink hogy nem vagyunk mi szekelyek hanem varosiak" [Kcikk] => 990 [Klink] => https://nagy.transindex.ro/?cikk=990#kommentek [Ccim] => Busszal jönnek zászlósok [datum] => 2013-03-03 14:51:26 ) [17] => Array ( [Knev] => Lőrincz Magor [Kdatum] => 2013 március 1 12:31 [Kszoveg] => "kedves" Endre! Őszintén az utolsó mondata tetszett, hogy mikor válik el vásárhely Szélelyföldtől. Nincs is szükség olyan "magyarokra", mint a vásárhelyiek, akik mindenben csak az önös érdeket nézik, mellőzve bármilyen magyar érzéseket, eljönnek Székelyföldre és úgy viselkednek, mint valami urak, akik előtt meg kellene hajólni...hát remélem 30 év múlva visszaolvassa, ezt az irományát és példát vesz a japán barátaink végső tettéről, mikor majd az unokája salutot fog köszönni a markó béla szobránál... "tisztelettel" [Kcikk] => 990 [Klink] => https://nagy.transindex.ro/?cikk=990#kommentek [Ccim] => Busszal jönnek zászlósok [datum] => 2013-03-01 12:31:57 ) [18] => Array ( [Knev] => Biff [Kdatum] => 2013 február 28 04:00 [Kszoveg] => Honnan van a zene? Nagyon jol illik. [Kcikk] => 805 [Klink] => https://tv.transindex.ro/?film=805#kommentek [Ccim] => Mátyás király 570 lampionja [datum] => 2013-02-28 04:00:04 ) [19] => Array ( [Knev] => Kiss László [Kdatum] => 2013 február 23 22:25 [Kszoveg] => nagyon szép! [Kcikk] => 805 [Klink] => https://tv.transindex.ro/?film=805#kommentek [Ccim] => Mátyás király 570 lampionja [datum] => 2013-02-23 22:25:44 ) [20] => Array ( [Knev] => Pyroska [Kdatum] => 2013 január 4 21:41 [Kszoveg] => ki "mea culpa" -zott 89 után a posztkommunista országokban, a tönkretett életekért? Olyan embereket támadtok, akik már meghaltak, így védekezni nem is tudnak.Különös, hogy ilyen részletesen kaptátok meg a szekus dossziét, akkor, amikor más hozzá sem jut sajátjához. Mérhetetlen gyűlölettel veszi elő újra és újra K.Csilla a neveket, bár Xántus Gábor már 2007 ben bocsánatot is kért, de nincs kegyelem! Soraid utolsó része adja meg a választ, ezek az emberek "egy senki"nek nézték apátokat, azért az állandó visszatérő vád. Könczei Ádám ember volt, a maga jó és rossz tulajdonságaival, nem kell szentté avatni. Akik érdemben hozzá tudnának szólni ki is volt ő valójában, már meghaltak vagy nem akarnak nyilatkozni. [Kcikk] => 236 [Klink] => https://kozvita.transindex.ro/?kozvita=236#kommentek [Ccim] => A SZŐCS ISTVÁN-ÜGY [datum] => 2013-01-04 21:41:58 ) [21] => Array ( [Knev] => Pyroska [Kdatum] => 2013 január 4 13:14 [Kszoveg] => Mindenkinek ajánlom, hogy olvassa Könczei Csilla szekusblogját. Az általa közzétett jelentésekből sok minden kiderül. Kiderül apjának természete, hajlama- hajlamos volt kényes témákat feszegetni olyanok előtt, akikről nem tudhatta barátok-e vagy sem (sofőr plusz annak rokona), kolléga, aki azt is hihette, hogy provokálják. Nem engedhettél meg magadnak csak úgy beszédtémákat büntetlenül. Az is kitűnik, hogy az informátor támogatta nevezett alkalmazását, mégpedig humánus okokból(rossz anyagi helyzet-család!) Ezt Hajdú Győző és Ádám Erzsébet soha nem tette volna meg. Ismervén Szőcs István bácsit, a Gézáról készült jelentéseit inkább a paródia műfajába sorolnám én is. [Kcikk] => 236 [Klink] => https://kozvita.transindex.ro/?kozvita=236#kommentek [Ccim] => A SZŐCS ISTVÁN-ÜGY [datum] => 2013-01-04 13:14:28 ) [22] => Array ( [Knev] => Pyroska [Kdatum] => 2013 január 4 12:59 [Kszoveg] => Könczei Cs. kemény sorokat ír. Nem látom a beszervező tisztek nevét?! Ők mikor kérnek bocsánatot, a megnyomorított életekért? Mikor ítélnek el egyet is az elkövetett kegyetlenségekért? Ki hiszi el,hogy az általa felsorolt emberek vígan és dalolva jelentettek? Csak úgy, magánóráikban? Xántus még elmesélte miért, de sokan még nem is tudnak hozzászólni mert már rég meghaltak. Átnéztem a felsorolt emberek életét, hát nem volt egy leány állom... Régen a szekú nyomorította meg őket, most meg egy "tiszta ember" teszi rá a pontot, a feddhetetlen ,távolítja el Kolozsvár értelmiségi világából, szóval befejezi azt, amit ők elkezdtek, hiszen az volt a cél, elnyomni, felszámolni azt a kultúrát, amit ők és édesapja képviselt. A bizalmatlanság férge olyan mint szú a fából, nem könnyű, néha lehetetlen kiölni.Nem tudom mi volt Cs. Gyimesi Évának a gondolatmenete, hogy nem kell feltárni az informátorok nevét, de én öreg vagyok, és neki adok igazat. [Kcikk] => 236 [Klink] => https://kozvita.transindex.ro/?kozvita=236#kommentek [Ccim] => A SZŐCS ISTVÁN-ÜGY [datum] => 2013-01-04 12:59:43 ) [23] => Array ( [Knev] => sxs [Kdatum] => 2012 október 26 21:27 [Kszoveg] => S ki a frászt érdekel, hogy mi lesz amerika sorsa? [Kcikk] => 217 [Klink] => https://kozvita.transindex.ro/?kozvita=217#kommentek [Ccim] => OBAMÁT VISSZAVÁLASZTOTTÁK [datum] => 2012-10-26 21:27:55 ) [24] => Array ( [Knev] => rivulus dominarum [Kdatum] => 2012 augusztus 17 15:54 [Kszoveg] => 5. Na és még eg utolsó: nem kell művelődésszervezőnek vagy pedagógusnak lenni ahhoz, hogy tudjuk, a fentbeszkennelt levél is mutatja, mi a baj. Egy magyarul nem jól író konfirmálónak nem egy nehézkes vallásos szöveget kell diktálni, hogy lealázzuk, milyen tudatlan. Ennél sokkal eysrűbb és érdekesebb formái is vannak a tanításnak. Talán tényleg jó lenne másfelé is nyitni, hogy ezeket a szakmai finomágokat eltanulják... [Kcikk] => 312 [Klink] => https://reply.transindex.ro/?cikk=312#kommentek [Ccim] => Visszamorgás, több mint ezer leütésben [datum] => 2012-08-17 15:54:25 ) [25] => Array ( [Knev] => rivulus dominarum [Kdatum] => 2012 augusztus 17 15:52 [Kszoveg] => 4. Gondolom, a röghöz kötést is simán oda lehetett volna csapni az előírásokhoz, hogy rend legyen. Ezért kérdeztem: Dávid úr nagybányai? Mert ha nem, vissza ő is oda, ahol született. Senki se menjen máshová, éljünk, mint a jobbágyok. Tovább: írják elő, hogy ne legyen annyi válás, mert az se tesz jót, sőt, házasságon kívüli kapcsolatok sem. Be tudnám bizonyítani, hogy ezzel is erősödne a közösség. Biztos, hogy a Kiáltvány írói mindenben tiszták lennének? Vagy ha nem, váltsák le őket, és legyen egy Nagybányai Inkvi...bocsánat, Szék, majd ők megaszongyák. [Kcikk] => 312 [Klink] => https://reply.transindex.ro/?cikk=312#kommentek [Ccim] => Visszamorgás, több mint ezer leütésben [datum] => 2012-08-17 15:52:05 ) [26] => Array ( [Knev] => rivulus dominarum [Kdatum] => 2012 augusztus 17 15:48 [Kszoveg] => 3. Jelzem, hogy a nagybányai magyarság nem attól fogyott ilyen drasztikusan, mert újabban sok a vegyes házasság. Nincs több most, mint a nyolcvanas években. A kivándorlás, elvándorlás a fő ok, az, hogy nagybányai ismerőseim szerint a kilencvenes években egész osztályok mentek el, és ennek elsősorban gazdasági okai vannak. Volt osztály, amiből 3-an maradtak, és akkor már mindegy, kivel házasodtak. És ez globális jelenség. [Kcikk] => 312 [Klink] => https://reply.transindex.ro/?cikk=312#kommentek [Ccim] => Visszamorgás, több mint ezer leütésben [datum] => 2012-08-17 15:48:34 ) [27] => Array ( [Knev] => rivulus dominarum [Kdatum] => 2012 augusztus 17 15:46 [Kszoveg] => 2. Ahhoz a vidéki, konkurenca nélküli orvoshoz hasonlít, aki annyira hozzászokott saját fontosságához, hogy egy idő után nemcsak a testek, hanem a lelkek felett is őrködni akar - mindannyian ismerjük a beteg szájában turkáló, s közben költészetrl, politikáról papoló orvos típusát, aki azt is megmondja, kire kell szavazni - sa beteg nem mer elentmondani, mert éppen akkor kiszolgáltatott helyzetben van Ettől aztán néhány év múlva az illető maga is elhiszi, hogy neki joga van ehhez. Milyen jogon, milyen alapon képzeli egy akármilyen lelkes művelődésszervező is, hogy megengedheti magának ezt az arroganciát? Hol a szakmai alázat? Hány pap, tanár, szociális munkás dolgozik 50 éve, és nem mer ilyenekt előírni?Nem gyávaságból, hanem mert van érzéke a finomabb hozzáálláshoz. [Kcikk] => 312 [Klink] => https://reply.transindex.ro/?cikk=312#kommentek [Ccim] => Visszamorgás, több mint ezer leütésben [datum] => 2012-08-17 15:46:10 ) [28] => Array ( [Knev] => Gall Icus [Kdatum] => 2012 május 28 18:42 [Kszoveg] => Ami előtt véleményt alkotsz, és nyilvánítasz, mindég gondold meg jól, akár olvass is hozzá, majd azután ereszd! Itt mellékelek egy kiváló véleményt Nyírőről. Ma hallottam Takaró Mihály profot nyilatkozni, hasonló kiegyensúlyozott vélemény volt, mint itt olvashatod: https://kulturhon.szhblog.ro/2012/05/20/a-hazatero-nyiro-jozsef/ [Kcikk] => 179 [Klink] => https://kozvita.transindex.ro/?kozvita=179#kommentek [Ccim] => NYÍRŐ JÓZSEF ÚJRATEMETÉSE [datum] => 2012-05-28 18:42:27 ) [29] => Array ( [Knev] => FERENCZ ZSUZSANNA [Kdatum] => 2012 április 14 19:10 [Kszoveg] => Miért kell azt hinned, hogy minden politikus korrupt........ az egészséges szemléletben szerintem minden politikusunkat azért kell megvédenünk, mert nem is férhet a nevükhöz semmiféle csalás. Remélem Borbély féle vádaskodás is csak egy politikai lejáratási akció, ami előbb vagy útóbb kiderül, mert túlságosan kemény dió volt a Verespataki projektben. [Kcikk] => 114 [Klink] => https://kozvita.transindex.ro/?kozvita=114#kommentek [Ccim] => BORBÉLY ÉS A DNA [datum] => 2012-04-14 19:10:23 ) )
24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS