HIRDETÉS

  • Megosztás:
  •  Tech RSS
  •  Elküldöm e-mailben
  •  Kinyomtatom
  • Utolsó frissítés: 28: 1 GMT +2, 2006. 9-.

sajtóközlemény
FEDŐNEVE: BALOGH FERENC
Közlemény Szilágyi Domokosnak a Securitatéval fenntartott kapcsolatáról


Stefano Bottoni történész, Nagy Mária, a költő élettársa és Szilágyi Kálmán, a költő testvérének közös nyilatkozata.


HIRDETÉS


Ez a tájékoztató Szilágyi Domokos költő (1938–1976) és a román állambiztonsági szervek kapcsolatáról felröppent híresztelésekre kíván reagálni.

Véget szeretnénk vetni annak a méltatlan helyzetnek, amelyet a suttogások és a félnyilvános közbeszéd teremtett. A rendelkezésre álló levéltári források segítségével megkíséreljük végigkövetni az ügyet. Abban reménykedünk, hogy hiteles információk birtokában az erdélyi magyar közélet immár őszinte és lényegretörő vitába bocsátkozik majd közelmúltjáról.

A közlemény Szilágyi Domokos családja részéről a költő élettársa, Nagy Mária és a költő öccse, Szilágyi Kálmán hozzájárulásával kerül nyilvánosságra.

Szilágyi Domokos „Balogh Ferenc” fedőnéven működött együtt az állambiztonsági szervekkel. Az utóbbi hónapokban hivatalosan megkerestük az illetékes szerveket (a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Bizottság Levéltárát – CNSAS) a dekonspirálás érdekében, de a levéltár szerint a polgári titkosszolgálat (SRI) részéről még nem történt meg „Balogh Ferenc” hálózati dossziéjának átadása.

Ennek ellenére a fennmaradt iratok egyértelműen, minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy „Balogh Ferenc” azonos Szilágyi Domokossal; a rendelkezésre álló dokumentációban a Maros-Magyar Autonóm Tartomány belügyi szerveinél szolgáló Ştefan Blaga alezredes fedi fel az együttműködő személyazonosságát egy 1964-es jelentésben, fedőneve mellett polgári nevét is említve.„Balogh Ferenc” tevékenysége 1958 és 1965 között, két jól elkülöníthető szakaszban dokumentálható. 1958-ban „Balogh Ferenc” 13 írásos, ebből két kézírásos jelentést adott a Kolozs tartományi, illetve 1965-ben a bukaresti állambiztonsági szerveknek. „Balogh Ferenc” együttműködése három megfigyelési dosszié alapján renkonstruálható:

1) Lakó Elemér és Varró János megfigyelése
(Fond informativ, 3010. sz. dosszié)
2) Péterffy Irén megfigyelése
(Fond Informativ, 3005. sz. dosszié)
3) Páskándi Géza megfigyelése
(Fond Informativ, 2534. sz. dosszié)


A beszervezés valószínű körülményei

Szilágyi Domokos 1957 tavaszán került a Securitate látókörébe: 1956 októberében Szilágyi Domokos, a Bolyai Tudományegyetem másodéves magyar szakos hallgatója egyetértett a magyar forradalom követeléseivel. Álláspontját magánbeszélgetésekben és gyűléseken is kifejtette, mint a szabadon megválasztott diákszövetség egyik vezetője, illetve Ifjúmunkás Szövetség titkára.

1957 márciusában széles körű nyomozás indult a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem azon hallgatói és fiatal tanárai ellen, akik a legaktívabban vettek részt a magyar forradalom melletti megmozdulásokban. Március 11–19. között Bartis Ferencet, Dávid Gyulát és Páskándi Gézát is letartóztatták. (Később őket el is ítélték.) A központi szervek utasítására ezzel párhuzamosan elkezdték az addig gyenge magyar egyetemi állambiztonsági hálózatok megerősítését, az ügynökök toborzását.

Szilágyi Domokost akkor kezdték vizsgálni mint lehetséges „jelöltet”, majd néhány héttel később a „Fekete Pál” ügynök – Szilágyi Domokos diáktársa – 1957. május 17-én leadott jelentéséhez kapcsolódóan a Kolozs tartományi Securitaténál szolgáló Papp Adalbert hadnagy a következőt javasolta: „Urmează să fie recrutat tot ca agent şi numitul Szilagyi Dominic în act. de verificare dusă asupra lui Veress Zoltán” („Szilágyi Domokos beszervezésére kerüljön sor a Veress Zoltán tevékenységét ellenőrző vizsgálatban”).

Az 1957. augusztus 12-én keletkezett intézkedési terv Varró János és Lakó Elemér tanársegédek elleni vizsgálatáról szerint meg kellett állapítani “milyen kapcsolat áll fenn ezen gyanúsítottak és azok között a diákok között, akikről jelezték, hogy meglátogatják őket”, valamint azt, hogy „ellenőrizni kell „Tóth Miklós”, „Fekete Pál” és „Balogh Ferenc” ügynökök őszinteségét, akik fel fogják venni velük a kapcsolatot”.

Egy korábbi, szintén 1957-es irat szerint Szilágyi Domokos barátnője, a Bolyai egyetemen tanuló Váradi Emese is bekerült a nyomozás alatt álló csoportba. Noha „Balogh Ferenc” hálózati dossziéjának hiányában nem dokumentálhatók a beszervezés körülményei és annak indíttatása, feltételezhető, hogy Szilágyi Domokost nemcsak a saját szabadsága elvesztésével fenyegethették meg, hanem barátnőjével is zsarolhatták, aki „Balogh Ferenc” felbukkanását követően többé nem szerepel a nyomozásról szóló fennmaradt iratokban.


„Balogh Ferenc” tevékenysége

Az első, „Balogh Ferenc” által leadott jelentés 1958. április 9-ére datálható, amit tartótisztje, Papp Adalbert rögzített a 19 órakor kezdődő találkozót követően. A következő hónapokban „Balogh Ferenc” feladata a Lakó Elemérrel, Varró Jánossal, illetve Péterffy Irénnel való kapcsolattartás volt, megfigyelés céljából. Ennek nyomán 1958 októberéig, hat írásos jelentés született.

Ekkor a megfigyelési akciókat megszüntették és elrendelték a gyanúsítottak letartóztatását. Varró Jánost és Lakó Elemért 1958. augusztus 26-án, Péterffy Irént pedig 1958. október 31-én vették őrizetbe. „Balogh Ferenc” jelentéseiből megállapítható, hogy mindhárom esetben az általa szolgáltatott információk terhelő jellegűek voltak.

Az ún. „harmadik Bolyai perben” 1959. február 19-én Varró Jánost 16, Lakó Elemért 15 év kényszermunkára, míg Péterffy Irént 10 év börtönre ítélte a kolozsvári Katonai Törvényszék, továbbá Vastag Lajost 8, Páll Lajost 6 év börtönnel és teljes vagyonelkobzással sújtotta, míg Iamandi Emil és Szilágyi Árpád 5–5 év börtönbüntetést kapott. A kolozsvári állambiztonsági szervek Páll Lajost többször próbálták 1958 folyamán beszervezni, letartóztatása és elítélése az ajánlat visszautasításával is magyarázható.

„Balogh Ferenc” ügynökkel 1965-ben is találkoztunk az eddigi iratfeltárás során. Az ekkor már Bukarestben élő Szilágyi Domokost az 1963-ban szabadult Páskándi Géza megfigyelésével, új verseinek elemzésével bízták meg, de az általa megfigyeltek között szerepelt még Domokos Géza, Szász János és Majtényi Erik is.

1965 márciusa és novembere között – eddigi ismereteink szerint – hét jelentés született, amit „Balogh Ferenc” a tartótisztjének, Ion Gr. Popa őrnagynak adott át. 1965. december 15-én a Páskándi ellen indított 8728. sz. vizsgálati akciót megszüntették és ezzel véget ért „Balogh Ferenc” tevékenysége az általunk eddig vizsgált dossziéban. Az 1965-ban készült jelentések a megváltozott politikai légkört tükrözik. A hatalom célja ekkor már nem az értelmiség elleni nyílt fellépés, hanem a véleményformáló értelmiségi körök módszeres behálózása, tevékenységük állandó nyomonkövetése volt.


Nyitott kérdések

Az első lényeges, még válaszra váró kérdés a vállalt együttműködés időkeretei. A rendelkezésre álló iratcsomók szerint ugyanis „Balogh Ferenc” tevékenysége csak két, viszonylag rövid és jól elkülöníthető, összesen mintegy két éves időszakra tehető. Nem ismert, hogy Szilágyi Domokos együttműködött-e az állambiztonsággal 1959 és 1964 között, valamint 1965 után. E nyitott kérdés megválaszolására a még nem kutatott (vagy a szaklevéltárnak még át nem adott) egyes célszemélyekre vonatkozó iratcsomók tanulmányozása adhat lehetőséget.

A második még megválaszolandó kérdés, hogy a hálózati dosszié mellett Szilágyi Domokos megfigyelési dossziéval is rendelkezett-e? Azaz felmerülhet, hogy egyidejűleg megfigyelő és megfigyelt is volt-e? Ebben az esetben, az is kérdés lehet továbbá, melyik időszakban, hogyan és miért váltakoztak a költő pozíciói? Természetesen ezt is csak további kutatásokkal lehetne tisztázni.

A harmadik, mindennél súlyosabb kérdés az együttműködés minősítése. Az 1958-ban rögzített feljelentések a beszervezés kényszerű jellegét valószínűsítik, és zaklatott lelkiállapotról tanúskodnak. A jelentésekben azonban – főleg Péterffy Irénről – súlyos és rosszindulatú megjegyzések is olvashatók.

Felmerül azonban a kérdés, hogy az említett mondatok valóban Szilágyi Domokostól származnak-e, vagy kihallgatóitól, illetve tartótisztje diktált bizonyos megfogalmazásokat? 1965-ben „Balogh Ferenc” ennél nyugodtabb állapotban folytatja tevékenységét.

Jelentései ekkor már politikai háttérjátszmákról szóló bizalmas értesüléseket, új irodalmi művekről szóló társalgásokat, sőt műelemzést is tartalmaznak. A költő személyisége eltűnik a jelentések mögött, szerepét egy „másik én”, a csendes és szorgalmas tudósító veszi át.

Budapest-Kolozsvár, 2006. szeptember 26.


Stefano Bottoni
Nagy Mária
Szilágyi Kálmán


A kutatások során eddig előkerült anyagok teljes szövegét hamarosan a Helikon honlapján fogjuk megjelentetni: Helikon.ro


  • Megosztás:
HIRDETÉS
»Közlemény Szilágyi Domokosnak a Securitatéval fenntartott kapcsolatáról
»Vertigo, 1958: évlenyomat
»Újraolvasó-próba: néhány Szilágyi Domokos-szöveg
»Szisz a neten: ad hoc linkgyűjtemény
»Gyorsankét: Láng Zsolt, Selyem Zsuzsa, András Emese az SZ. D.-ügyről
»Balázs Imre József és Visky András az SZ. D.-ügyről
»Szilágyi Júlia: Sajtóértekezlet
»Költő és titkosügynök – Szilágyi Domokos
»Szilágyi Domokos publikálatlan levele 1976-ból
»Nyilvánosak Szilágyi Domokos ügynöki jelentései
»Szilágyi Domokos Páskándiról jelent

Figyelem! Megjegyzése csak moderálás után jelenik meg.

  Név

  E-mail (nem publikus)


Max. 1000 leütés

39. Berta István
2006 december 8 12:40 Replikázok

...hosszabb a hozzászólás (vitatkozás?) mint a cikk maga, ez is jelent valamit, no meg a rengeteg álnév mögé bújás!
Szégyen nem szégyen, ez volt. Viselni kell a foltot, letörölni nem lehet, esetleg kivágni, de ezt megteszi majd az utókor, a felejtés, elfelejtés. Uraim, ki fog törődni ezzel 300 év múlva, de mennyien is törődnek ezzel ma?

38. jovoltnemtudni
2006 október 6 15:05 Replikázok

Nem vagyunk egy véleményen, de szerintem is a vitának, vagy a gondolatoknak nevet vállalva több értelme lenne.
összegezzünk. Sz.D.nagy költő, valószínű hogy József Attila óta a legnagyobb. Mégis a Balogh Fr.ügyet nem lehet ebben a pillanatban figyelmen kívül hagyni, de sajna késöbb sem.Jó lenne többet tudni és tisztábban látni,egyszer talán ez is megadatik. Most az a tény, hogy több ember sok évre történt elítélésében felhasználták Balogh jelentéseit. folyt.köv.

37. Schneider Alfréd
2006 október 6 10:52 Replikázok

Aki ezt megtalálja díjat érdemel!
Nem csodálom, hogy nincsenek újabb hozzászólások.

36. jovoltnemtudni
2006 október 6 15:20 Replikázok

Ne mossuk össze a Balogh történetet, más költők és irók fizikai vagy lelki társdalmilag elnemfogadott nyomoraival.
Ne érezzen a sok piti és makróbesugó felmentést a maga számára egy pillanatra sem, mert ők köszönik elvannak a politikában, a közéletben, üzletekben, esetleg békésnek mondható öregkorban, vagy netán már tisztes emlegetésreméltóan a temetőben.
Sz.D.szerelmes lett a halálba, időnap elött 38 évesen, talán már jobban értjük miért.

35. Ferencz Zsuzsanna Bukarest
2006 október 2 07:38 Replikázok

Kedves jovoltnemtudni, az lenne a tanácsom: akkor ne olvassa el, amiket firkálok. Amúgy pedig nem bukaresti vagyok, hanem kolozsvári, csak épp Bukarestbe vetett a sors.
Kedves Alkibiadész, magam is elképedtem, hogy milyen kevéssé mozgalmas ez a rovat... Lehet, hogy az az oka: majdnem mindnyájan egyazon véleményen vagyunk?
Vajon hogyan írják át a tankönyvekben Szisz életrajzát? Balogh Ferenc lesz az alteregó? Vagy nem írják át?

34. Alkibiadész
2006 október 1 14:24 Replikázok

Kedves Ferenc Zsuzsanna. Igen, azok súlyos szavak! Akárcsak a horatiusi "vulgus" ("akikről" Önnel egyet tudnék érteni). És Ön nem cáfolja ezeket a súlyos szavakat, inkább csak árnyalja. Jobban szeretném, ha Bottoni pl. azt tematizalná a "hatalmi diskurzusok" mentén, amit Ön többször is említ, hogy mitől függ, és kitől, hogy kinek a dossziéja jut(hat) napvilágra. A mai hatalomnak, a Nagy Testvérnek csak jól jöhet, ha N.Stanescu, Basescu, Bartolomeu Anania, Teoctist, Frunda (?)helyett esetleg máson fognak marakodni fognak a magyar elitek. Kik csepegtetik, szivárogtatják nekünk ezeket az ámító "szenzációkat", és MILYEN MÁS LÉNYEGESEBB DOLGOKRÓL TERELŐDIK EL KÖZBEN A FIGYELEM? Kár, hogy Bottoni - ha már "külföldiként" inkább bejárhat a levéltárba - nem veti a hálóját mélyebbre! Remélem egyszer ezeket Ő is elolvassa, elgondolkodik ezen! Nagyon meglep, hogy ilyen kevesen mondanak itt véleményt, a "dráma", ahogy Ön mondta, ki sem bontakozik. Ez szomorú, inkább lenne dráma!

33. Nagy István
2006 október 1 07:49 Replikázok

„Urmează să fie recrutat tot ca agent şi numitul Szilagyi Dominic în act. de verificare dusă asupra lui Veress Zoltán” („Szilágyi Domokos beszervezésére kerüljön sor a Veress Zoltán tevékenységét ellenőrző vizsgálatban”)

Én így fordítottam volna:
Következik Szilágyi Domokos ügynökként való beszervezése a Veres Zoltánt ellenőrző vizsgálatban.

32. Ferencz Zsuzsanna Bukarest
2006 október 1 07:21 Replikázok

Kedves Alkibiadész, súlyos mondandódnak két-három vetületére térnék ki.
1.minden bulvárosodik, amikor a vulgushoz kerül.
2.Bottoni nem csak a néma dossziékat forgatta, hanem beszélt azokkal, akik nevesültek az aktákban. Vagy azoknak közeli rokonaival. Tehát kiszivárgott.
3. Igen, valószínű, hogy nem kapott volna engedélyt kutatásra, ha mondjuk Nichita Stanescu ügyeinek akart volna utánajárni.

31. Ferencz Zsuzsanna Bukarest
2006 október 1 07:21 Replikázok

Kedves Alkibiadész, súlyos mondandódnak két-három vetületére térnék ki.
1.minden bulvárosodik, amikor a vulgushoz kerül.
2.Bottoni nem csak a néma dossziékat forgatta, hanem beszélt azokkal, akik nevesültek az aktákban. Vagy azoknak közeli rokonaival. Tehát kiszivárgott.
3. Igen, valószínű, hogy nem kapott volna engedélyt kutatásra, ha mondjuk Nichita Stanescu ügyeinek akart volna utánajárni.

30. Alkibiadész
2006 szeptember 30 17:45 Replikázok

Nellinek, Dala Mannak: ha valakiről a politikában ilyensmi kiderül, az álljon félre! Ott csak egyszer lehet tévedni, hazudni, hitelt elveszteni (pl. a mostani pesti fejlemények). Ugyanis a demokrácia verseny, más is joggal tör a hatalomra! Nem véletlenül sorsolták Athénban a funkciókat!Senkinek nem lehet kibérelt helye benne. De a kutúra világa más, az átmenet a magánszféra és közélet között. Ugyan a versek kis erőfeszítéssel megállnak a maguk lábán, vagy olvasod, vagy kedveled, nem emelkedik "törvényi erőre" egyetlen vers sem, de a tankönyvben mégis ilyensmi történik. A besúgás Szisz verseinek olvasatát, helyét a kultúrális kánonban nyilvánvalóan "ferdíti", mondhatni: beárnyékolja.

29. Alkibiadész
2006 szeptember 30 17:03 Replikázok

Nem érzi őszinteség hiányának, hogy cikkét úgy kezdi, hogy éppen ő szeretne véget vetni annak a kialakult méltatlan helyzetnek, suttogásoknak, ami szegről-végről éppen tőle indult el?! Történész ismerősömtől kb. egy hónapja hallottam, hogy Bottoni „dolgozik” a Szisz ügyön, Selyem Zsuzsa is „hallotta” valahonnan! Mi haszna ennek a manipulatív tudományos megközelítésmódnak, miért kell, kinek kell, hogyan kell ezeket az adatokat kutatni? Mert ha a Szeku dekonspirálása ilyen haszon lehetne, akkor nagyon nagy kerülő úton közelít ehhez. Nem tűnik úgy, hogy ezek, amihez hozzáfér csak apró morzsák, a tényeknek egyoldalú ábrázolásai, amivel viszont aránytalanul nagy zűrzavart lehet okozni, főként olyan „multikulti” környezetben (Erdélyben), ahol a hagyományok felértékelődnek. Nem fejtené ki Bottoni, hogy hogyan is képzeli el a kutatás objektivitását, van valami számítása, ami vezérli a titkosszolgálati levéltári kutatásait?

28. Alkibiadész
2006 szeptember 30 16:56 Replikázok

Ferencz Zsuzsanna írása kapcsán. Erdély egy kis közösség: történész ismerőseim, akik közül néhányan munkatársai neki, korrekt embernek tartják Bottonit. Én elhiszem nekik! És enyhén szólva igaz: nem vehetjük rossz néven, ha Erdélyről kutat. De ez nem menti fel ama felelősség alól, ami kutatómunkájának tudatos-tudatlan mellékkövetkezménye! Nem mindegy, hogy mit és hogyan kutat, s közöl! Korábbi bejegyzésemmel a mellékhatásokra szerettem volna felhívni a figyelmet. Ez indokolt olyan öntudatos kutatónál, mint ő, aki a Sütő témát elméleti apparátussal bontotta ki, belekeverve a diskurzuselemzés tudományos fegyvertárát. Kérdéseim: Miért kell egy ilyen témát elbulvárosítani? Hát van valami csekély hasonlóság is pl. a Frunda, Basescu, Medgyessy, Szita Károly stb. ügynök ügyével? Célja a mítoszrombolás is? Van valami kapcsolat, hogy Sütő után Szisz jött? Kiket fog a következőkben leleplezni a „pártatlan” kutató álarca mögül?

27. bela
2006 szeptember 29 1:5 Replikázok

Ez bizony kinos. Nagyon. Mostanaban mindenutt szidunk mindenkit, mert egyuttmukodott a szekuval. Senkit nem erdekel, az illeto miert tette.
Szilagyinal magyarazatot probalunk keresni. Mert o zseni volt. A zsenialitas onmagaban mento korulmeny? Vajon mit szolnanak ehhez az eliteltek es csaladtagjaik.
Ez bizony szomoru.
A Balvany meginog. Avagy: "A lovag meghalt."

26. Dala Man
2006 szeptember 30 12:02 Replikázok

A szerző halott - mondja Barthes. A szöveg az élő, akár jelentés, akár vers. Meg mi, akik túléltük ezt a kort. Válogassunk a szövegek között, mi érint meg, mitől hányunk. A többi politika és történelem.

25. tudtadenemmondta
2006 szeptember 29 20:37 Replikázok

Az valóban gonosz történet, hogy ezután érintett politikusaiunk, akik időközben még kézen közön akár hozzá is férhettek saját angazsamentjeikhez most majd még jóbban érzik magukat, ha sárosak is, hisz ha a nagy Szisznek lehetett, úgy érezhetik az illető érintettek, hogy őnekik is mentség jár. Pedig nem jár, sőt.Szisz közölhetett, de szenvedett, mig halálba nem menekült. De a többi hol van, hatalomban, igazgatótanácsban, menő cégekben.

24. jovoltnemtudni
2006 szeptember 30 20:44 Replikázok

Ferenc Zsuzsa, jó volna ha elöbb koncentrálna mielött hozzászólna.Ezt még egy bukaresti is megteheti, de a témára térve, JÓ VOLT NEM TUDNI.
ha pedig már igy lett, próbáljuk méltósággal viselni e csapást. Nekem az, és már régecske, hogy tudom.

23. jóvoltnemtudni
2006 szeptember 29 20:45 Replikázok

És hol vannak a tartótisztek, akik zsarolták, fenyegették a kiszemelteket, azt sem tudjuk mi az igazi nevük, Papp Adalbert, ki ő.
Az sem mindegy ha valaki az ötvenes években lett ügynök, amikor reálisan börtönnel lehetett fenyegetni valakit, vagy csak a lazább hetvenes , nyolcvanas években, amikor munkahelyi előmenetelben, vagy anyagiakban korlátozhatták a derekukat benemadókat.

22. Ferencz Zsuzsanna Bukarest
2006 szeptember 30 08:34 Replikázok

Kedves V, könnyen meglehet, hogy igaza van. Magam sem hiszem, hogy Szisz otthon tartotta volna a feljelentések másolatát... De arra gondoltam, elszólta magát.
Más: Tudtommal Szisz legjobb barátja Nagy Kálmán volt, szintén papfiú, Rajk László unokaöccse, Nagy Mária férje. Szintén öngyilkos lett. Szívből remélem, a mi érdekünkben valamint Nagy Mária érdekében, hogy legalább őt Szisz nem jelentgette.
Más: valaki azt írta, Majtényi Erik tudott az ügyről. Megkérdeztem Majtényi Erik lányát, aki nagyon kétli ezt.
Más: Kedves Viski András, valahogy úgy érzem, erdélyi dráma készül a Szisz-ügyből...

21. ANNA
2006 október 1 00:13 Replikázok

SEMMI NEM MENTI FEL AZ ALOL,HOGY BESUGOTT!
!

20. Ferencz Zsuzsanna Bukarest
2006 szeptember 30 10:29 Replikázok

Kedves Alkibiadész,
Bottoni külföldi történész, aki könnyebben hozzáfér egy dossziéhoz, mint a román(iai) újságírók. De ő se kapná kézhez a román(iai) politikusok, papok és/vagy üzletemberek aktacsomóit. Emellett nem lehet rossz néven venni tőle, hogy kutatásai jelenleg Erdély-központúak.

19. nelli
2006 szeptember 30 09:51 Replikázok

Alkibiadész:
mítoszrombolás: igen, azt hiszem, ez a legjobb szó. Szerintem ez tudatos. És - lehet engem utálni ezért - szerintem helyes is. Mert az emberek hajlamosak többet képzelni, többet elvárni azoktól, akiket szeretnek, tisztelnek, mint amennyire ezek képesek. Így hazudnak önmaguknak, és hazudnak az illető embernek önmagáról. A valóságot azonban nem lehet ilyesmivel behelyettesíteni. Ezért örülök minden ilyen "kiderülő" dolognak, mert ez is segít tisztábban látni a valóságot.
Amit a politikusokról írsz: mi van akkor, ha nem csak a kellemetlen, hanem a kellemes politikusoknak is van ilyen múltjuk?

18. Alkibiadész
2006 október 1 13:11 Replikázok

Mikor bevonultunk,
várt ránk, ami kell, és várt a szükséges fölösleg:
jóból is, rosszból is.
Mit választottunk? Tudjuk-e?
S mert azt hittük: a bátorság nem kifizetődő
s a gyávaság túl sokba kerül -
- csuda! -,
hősöket izzadtunk ki magunkból -
kézenfekvő, mégis mondom a hasonlatot:
akár a gyöngykagyló, feleim,
mert szomorú az, feleim,
hogy mocsok által jutunk kincshez.
Hősökhöz! Akik
épp úgy születnek, mint a többi ember,
csak másként halnak meg.
................................
Nem, „ne szóljatok”. -
Száz és ezer eleven éjek
lakói! hiszen azóta - - -
ó, tudjuk, ami kell. Ó, tudjuk,
tudjuk, hogy mik vagyunk - semmik a többi nélkül.
Legyen, hogy úgy haljunk meg, akként -
hogy is -
haljunk meg s z ü l e t é s ü n k s z e r i n t.

Szisz: Ami kell...

17. Mihaly Botond
2006 szeptember 29 11:0 Replikázok

Kedves emberek! Budapesten mar reg tudjak az irodalmarok, hogy Szilagyi kommunista volt.
Viszont ettol eltekintve meg lehet jo verseket irni. Lasd Majakovszkijt peldaul. Eliade pedig a szelsojobbal rokonszenvezett. Attol meg jo vallastortenesz es iro volt.

16. Gáspár
2006 szeptember 28 22:38 Replikázok

Nagyon bátor, őszinte és profi nyilatkozat!

15. dexter
2006 szeptember 28 22:54 Replikázok

Erős kultusza volt. Voltak olyan haverek, akik csak azért mentek ki a Házsongárdi temetőbe, hogy megnézzék Szilágyi sírját. Középsuliban eléggé untam szegényt, főleg, mikor érettségi tétel lett belőle. De most lehet, hogy újra előveszem ezeket az erőltetett modernista verseket.

14. nelli
2006 szeptember 28 22:48 Replikázok

Nagyon illúzióromboló, lesz ám ebből vita a szidjuk a transindexet disputa-topicban. :-)
nagyon jó a végén a kérdések

13. V
2006 szeptember 29 14:56 Replikázok

Kedves Ferencz Zsuzsanna,
az fel sem merült önben, hogy számukra is most derült ki az "ügy", és éppen, hogy nem hallgatták el, hanem nyilvánosságra is hozták?

12. Alkibiadész
2006 szeptember 29 15:16 Replikázok

A tények makacs dolgok, mondta hajdanán a nagy klasszikus, Sztálin. Nekem első olvasásra meglepő, hogy mi minden ki nem derül az erélyi irodalom nagyjairól, akik kétségtelenül oszlopos tagnak számítanak. De a tényekkel nem kívánok vitatkozni!

Van valami Bottoni írásában, ami összevetve a Sütőről szóló másik "oknyomozó" tanulmányával mégis meggondolkodtató.Miért van az, hogy a kultúra jeles képviselőiről olyan könnyen be lehet, be tudja bizonyítani, hogy besúgók voltak, addig a politikusokról ez korántsem lehetséges.

Végül mi is lehet a célja az ilyen, s ehhez hasonló eseteknek a feltárása, ez a tudatos-tudattalan mítoszrombolás. Merthogy Bottoni a teoretikus igénnyel megírt Sütő tanulmányában a hatalmi diskurzusról beszél, á la postmoderne. Esetleg nem fordult-e meg a fejében az, hogy saját írásait is a diskurzuselmélet, az ideológiakritika szempontjainak alávesse. Arról a banális dologról van szó, hogy miért éppen őt, és nem másokat leplez le?!

folytatom...

11. ShugarD
2006 szeptember 29 1:52 Replikázok

https://shugard.blogter.hu/?post_id=82460 itt az en velemenyem, az egyik elso... ha erdekel valakit

10. Ferencz Zsuzsanna
2006 szeptember 29 9:13 Replikázok

A megrendülésen túl: Balogh Ferencet még sokáig nem lehet leválasztani Szilágyi Domokosról. Lehet, mire mindenki meghal, aki tudja: mi volt a szekuritáté, ez is megtörténhet.
Tessék mondani, hogyan intézik majd el ezt az "ügyet" a tankönyvekben? Szemérmesen félrefordulnak?
Még egy kérdés: ha Szisz élettársa és testvére tudtak az "ügyről", joguk volt azt elhallgatni?

9. Péter Zsuzsa
2006 szeptember 29 20:30 Replikázok

"...mégis agebeké lőn a lelke, teste meg/kutyáké, kik, miként négylábú istenek/(minőket csak ebész festőcskék festenek),/megugatják vala, amúgy mennybélien./Az élet? vagy a sors? vagy a halál? ilyen./ (Érette zsongjon requiem.)"
(Requiem)
1. Fontos, mert lehet vagy nem lehet magyarázat a gyengeség, szerelem, felfele nyalás lefele rúgás. Aki nyert belőle, nyert, aki börtönbe záródott, nem nyert. Ma is ilyen, csak más kontextusban. Nem tudom melyik volt rosszabb, de abban biztos vagyok, hogy akkor egyértelműbbek voltak az érzések, mint ma.
2. Nem változtat. Ma hallottam először. Minden csoda három napig tart. (Esterházy írásai iránti szeretetemen sem változtatott a Javított kiadás)
3. Az általam nagyra tartott kritikusok vagy hozzátartozók szemében gondolom igen.

"Sorban, szépen. Virslit adnak./Gyűlünk, gyűlünk egyre többen./Hogy, előttem sok az ember?/Fő, hogy sok van már mögöttem."
(Rövid vers azoknak, akik hátrafelé néznek)

8. Schneider Alfréd
2006 szeptember 29 20:10 Replikázok

Mindenek előtt elnézést kérek amiért mint laikus hozzá merek szólni e témához. Magamról két szót: Kolozsvárott születtem és nőttem fel és volt „szerencsém” a Szekuritáté épületét (Attila út) belülről is „megcsodálnom”.
Előbb szomorúan olvastam a Szilágyi Domokossal kapcsolatos sajtóközleményt és a hozzászólásokat, de aztán a szomorúság összevegyült egy fajta jóérzéssel, amit a téma kezelésének módja, a visszafogottság váltott ki és az a tény, hogy versei mindenek dacára pozitív megítélésben részesülnek azoktól akik eddig ezzel kapcsolatban nyilatkoztak.
Ez utóbbi úgy gondolom nagyon fontos, hiszen sok ellenkező példáról tudok úgy a német, mint a magyar irodalomban, amikor is az ember gyarlósága miatt, a költőt, írót is megfosztották az őt, a műveit megillető helytől. Talán elég csak Szabó Lőrincre utalnom.

Schneider Alfréd

7. Schneider Alfréd
2006 szeptember 29 20:24 Replikázok

Magamról két szót: Kolozsvárott születtem és nőttem fel és volt „szerencsém” a Szekuritáté épületét (Attila út) belülről is „megcsodálnom”.
Előbb szomorúan olvastam a Szilágyi Domokossal kapcsolatos sajtóközleményt és a hozzászólásokat, de aztán a szomorúság összevegyült egy fajta jóérzéssel, amit a téma kezelésének módja, a visszafogottság váltott ki és az a tény, hogy versei mindenek dacára pozitív megítélésben részesülnek azoktól akik eddig ezzel kapcsolatban nyilatkoztak.
Ez utóbbi úgy gondolom nagyon fontos, hiszen sok ellenkező példáról tudok úgy a német, mint a magyar irodalomban, amikor is az ember gyarlósága miatt, a költőt, írót is megfosztották az őt, a műveit megillető helytől. Talán elég csak Szabó Lőrincre utalnom.

6. Alkibiadész
2006 szeptember 29 16:09 Replikázok

Mi marad, ha a függöny teljesen lehull? Legutoljára maradnak azok, akik a függöny szálait mozgatják! Veszélyes pozíció ez! Ha nincs objektív tudás, nincs objektív leleplezés sem! Akinek a nevét a Szekuval összefüggésbe hozzák, az már nem egy levéltári adat,hanem érzelmek tárgyává válik. Azért jó érzés, hogy az irodalomkritikusok védelmükbe vették Sziszt! Talán Bottoni is óvatosabb volt most, mint a Sütő ügyben. Hasznosabb lenne a közéletnek, ha következő leleplezéssel a kellemetlen politikusokat lehetne ilyen szépen kivonni a forgalomól.

5. Sz_t
2006 szeptember 29 19:26 Replikázok

Az egyik legjobb, vagy talán a legjobb erdélyi költő volt. Mindig is köztudott volt, hogy a baloldali eszmékkel szimpatizált, mégis fájdalmas ez a tényfeltárás. És folytatni kell, szembe kell nézni a múlttal és látni kell, ki volt igaz ember.

4. Schneider Alfréd
2006 október 1 18:53 Replikázok

SEMMI NEM MENTI FEL AZ ALOL,HOGY BESUGOTT! !
Kedves Anna,
senki nem állitotta az ellenkezőjét, mégis a kemény, tévedhetetlen és árnyalatlan itélete nyomán megkérdem: volt Őn valaha a Szekuritátétól kihallgatva?

3. Péter Zsuzsa
2006 október 1 23:01 Replikázok

Azt az egyet nem értem - s ez talán kicsit az ügynökösködés analógiája is -, ha egy vita folyik, s ezt főoldalon folytatjátok (nem a dispután), akkor miért nem lehet felvállalni, hogy ki az Alkibiadész satöbbi. Úgy talán hitelesebb is lenne az egész "vita"; vagy legalább kevésbé lenne infantilis...

2. Alkibiadész
2006 október 1 13:11 Replikázok

Mikor bevonultunk,
várt ránk, ami kell, és várt a szükséges fölösleg:
jóból is, rosszból is.
Mit választottunk? Tudjuk-e?
S mert azt hittük: a bátorság nem kifizetődő
s a gyávaság túl sokba kerül -
- csuda! -,
hősöket izzadtunk ki magunkból -
kézenfekvő, mégis mondom a hasonlatot:
akár a gyöngykagyló, feleim,
mert szomorú az, feleim,
hogy mocsok által jutunk kincshez.
Hősökhöz! Akik
épp úgy születnek, mint a többi ember,
csak másként halnak meg.
................................
Nem, „ne szóljatok”. -
Száz és ezer eleven éjek
lakói! hiszen azóta - - -
ó, tudjuk, ami kell. Ó, tudjuk,
tudjuk, hogy mik vagyunk - semmik a többi nélkül.
Legyen, hogy úgy haljunk meg, akként -
hogy is -
haljunk meg s z ü l e t é s ü n k s z e r i n t.

Szisz: Ami kell...

1. pixnok
2006 szeptember 28 23:33 Replikázok

-Semmi új sincs a nap alatt-.
Egyszer minden kiderül.
Vajon hány pálya-vetély-társa,élő,túlélő gatyája rezzent e nyiltság láttán ?
Hasonló hajóban eveznek nehányan ma is.
A PUBLIKÁLÁSNAK MINDENKOR ÁRA VOLT. VAN ?
SZAVAZÓGÉP

Szerinted támadni fognak az oroszok Ukrajnában?

Igen, csak idő kérdése. 281
Nem, csak erőt demonstrálnak. 268
Ha támadnak is, a NATO majd megvédi őket. 7
Nem fognak, amerikai riogatás az egész. 260
Szerintem Ukrajnára akár jogosan is formálhatnak igényt. 61
Még nem döntötték el, a tárgyalásoktól függ. 56

KORÁBBI SZAVAZÓGÉPEK

Társadalmi beágyazottság nélkül kezdett erdélyi terjeszkedésbe a Jobbik
Nna, remélem, Parászka. Boróka is elolvassa a cikket. (...)
Sekszpír Vilmos, 2013 május 8 15:48

Hogy élünk a magyarországi magyarokhoz képest?
Romániában 2008-ban olyan torzulások voltak a bérezésben és a foglalkoztatottságban ami (...)
Korodi Szabolcs, 2013 május 3 07:58

Plan B: hogyan kerül egy kolozsvári galéria a világ legjobbjai közé?
@anti-művész: orulok, hogy valaszoltal, mert igy kifejtetted kicsit jobban, es tenyleg ervenyes (...)
nihil, 2013 április 26 10:33

Klárik: hosszú távon veszélyforrás lehet a Schweighofer-beruházás
Ha van külföldi beruházó, akkor az a baja székelynek. Ha nincs, akkor meg az. Az Isten se tud ezeken (...)
figyelő, 2013 április 26 10:25

Leszavazta a Maros Megyei Névadó Bizottság a Bernády Gyögy iskolanevet
@Covaci Dejoke: Nincs mit köszöngess! Tudomásul kell venni, hogy többen vannak. Vagy még (...)
figyelő, 2013 április 26 10:12

Klárik: hosszú távon veszélyforrás lehet a Schweighofer-beruházás
Amiről nem beszéltek, hogy Olosz Gergely RMDSZ-es politikustól vették a gyár területét, és még (...)
Ferike, 2013 április 26 09:49


Array ( [0] => Array ( [Knev] => Sekszpír Vilmos [Kdatum] => 2013 május 8 15:48 [Kszoveg] => Nna, remélem, Parászka. Boróka is elolvassa a cikket. [Kcikk] => 20224 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?cikk=20224#kommentek [Ccim] => Társadalmi beágyazottság nélkül kezdett erdélyi terjeszkedésbe a Jobbik [datum] => 2013-05-08 15:48:26 ) [1] => Array ( [Knev] => Korodi Szabolcs [Kdatum] => 2013 május 3 07:58 [Kszoveg] => Romániában 2008-ban olyan torzulások voltak a bérezésben és a foglalkoztatottságban ami megkérdőjelezi a tanulmány egyes megállapításainak kivetítését napjainkra. Igy kezeljük az 5 évvel ezelőtti tények rögzítéseként. Ma számunkra kevésbé előnyös a helyzet. [Kcikk] => 20204 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?cikk=20204#kommentek [Ccim] => Hogy élünk a magyarországi magyarokhoz képest? [datum] => 2013-05-03 07:58:05 ) [2] => Array ( [Knev] => nihil [Kdatum] => 2013 április 26 10:33 [Kszoveg] => @anti-művész: orulok, hogy valaszoltal, mert igy kifejtetted kicsit jobban, es tenyleg ervenyes erveid vannak. teljesen egyetertek azzal, hogy a muveszet semmilyen aga nem szabadna teljesen magaba fodrulo legyen. en csak azt mondtam, hogy ha egy festm,eny/mualkotas nem ertheto, akkora hatterel van a baj. es ahogy vannak konyvek amelyek melyek, de laikusok szamara is elvezhetoek, ugy vannak hasonlo modern festmenyek is. peldaul Brad Kunkle-t napjaink Klintjenek tartjak, es szinte az osszes kepe laikusok szamara is elvezheto. masreszt erre kell szamitani. szoval az ember ne csodalkozzon, h alemegy egy krikettmecsre, ugy hogy nem ismeri a szabajokat, es nem elvezi. vannak kiallitasok, amire egyszeruen jobb el se menni. legalabbis szamomra :P [Kcikk] => 20151 [Klink] => https://multikult.transindex.ro/?cikk=20151#kommentek [Ccim] => Plan B: hogyan kerül egy kolozsvári galéria a világ legjobbjai közé? [datum] => 2013-04-26 10:33:58 ) [3] => Array ( [Knev] => figyelő [Kdatum] => 2013 április 26 10:25 [Kszoveg] => Ha van külföldi beruházó, akkor az a baja székelynek. Ha nincs, akkor meg az. Az Isten se tud ezeken eligazodni. "hosszú távon veszélyforrás lehet a Schweighofer-beruházás" Marhanagy veszélyforrás lehet! Gondoljuk csak el: - mindent le fog papírozni, semmi nem fog feketén menni, - minden alkalmazottját be fogja jelenteni, - minden alkalmazottja után időben és napra készen be lesznek fizetve a tásadalombiztosítási járulékok, - és, ha még mindezek tetjébe egy kicsit európaibb fizetést fog adni az alkalmazottainak, az maga lesz a katasztrófák katasztrófája. [Kcikk] => 20163 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?cikk=20163#kommentek [Ccim] => Klárik: hosszú távon veszélyforrás lehet a Schweighofer-beruházás [datum] => 2013-04-26 10:25:42 ) [4] => Array ( [Knev] => figyelő [Kdatum] => 2013 április 26 10:12 [Kszoveg] => @Covaci Dejoke: Nincs mit köszöngess! Tudomásul kell venni, hogy többen vannak. Vagy még helyesebben: többségbe kerültek. De ha esetleg nem vagy hajlandó ezt tudomásul venni, úgyis mindegy. A tényeken az egy fikarcnyit se változtat. Nem "Markó, Borbély, Frunda, Kelemen Brassai stb." okolhatók mindezért, hanem a jómagyar természetünk. [Kcikk] => 32770 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?hir=32770#kommentek [Ccim] => Leszavazta a Maros Megyei Névadó Bizottság a Bernády Gyögy iskolanevet [datum] => 2013-04-26 10:12:53 ) [5] => Array ( [Knev] => Ferike [Kdatum] => 2013 április 26 09:49 [Kszoveg] => Amiről nem beszéltek, hogy Olosz Gergely RMDSZ-es politikustól vették a gyár területét, és még kíváncsi vagyok, hogy a többi háromszéki RMDSZ-es mivel van benne a bizniszben.Ez az egész eléggé nemzetárulás szagú dolog. [Kcikk] => 20163 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?cikk=20163#kommentek [Ccim] => Klárik: hosszú távon veszélyforrás lehet a Schweighofer-beruházás [datum] => 2013-04-26 09:49:50 ) [6] => Array ( [Knev] => Levente [Kdatum] => 2013 április 26 08:57 [Kszoveg] => Egyelőre több rossz, mint jó! Ezt kellene szem előtt tartani. Idézet a civilek által kiadott közleményből: Feltesszük a kérdést, hogy a Kovászna Megye Tanácsa kivel tart? A saját polgáraival vagy a beruházóval, mert egyelőre úgy néz ki, hogy az utóbbival, és nem azokkal, akiknek adóiból a fizetését kapja. [Kcikk] => 20163 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?cikk=20163#kommentek [Ccim] => Klárik: hosszú távon veszélyforrás lehet a Schweighofer-beruházás [datum] => 2013-04-26 08:57:04 ) [7] => Array ( [Knev] => greg [Kdatum] => 2013 április 26 07:42 [Kszoveg] => Hüj! Az anyját. Várom az EU szolgálatos aggodóit, mert, ha emlékezetem nem csal , akkor a nemrég elfogadott magyar alaptörvényben is ekképpen fogalmazták meg a házasság intézményét és mint olyan egyik pontja volt annak a hisztérikus támadási felületnek amellyel megpróbálták/megpróbálják Magyarország demokratikusan, törvényes választások nyomán hatalomra került párt kormányának lejáratását, ellehetetlenítését. [Kcikk] => 32771 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?hir=32771#kommentek [Ccim] => Raluca Turcan alaptörvénybe foglalná: a házasság nő és férfi közötti kapcsolat [datum] => 2013-04-26 07:42:18 ) [8] => Array ( [Knev] => karma [Kdatum] => 2013 április 25 22:22 [Kszoveg] => Minimum vitathatónak érzem az előadó minősítését, hogy az erdélyi magyarok csak kevéssel élnek rosszabbul a magyarországiaknál. Elképzelem mit mondana Veres Valér ha májusban az áprilisi fizetésének a 68 százalékát vinné haza: Ebben a hónapban kicsivel kevesebbet kerestem. Ha tisztán a matematikánál maradunk, akkor egy átlagos erdélyi keresetnek a vásárlóértéke 32 százalékkal kevesebb keres mint egy magyaré. Ami szerintem nem kevés, sőt, tetemes. [Kcikk] => 32764 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?hir=32764#kommentek [Ccim] => Az erdélyi magyarok csak kevéssel élnek rosszabbul a magyarországiaknál [datum] => 2013-04-25 22:22:11 ) [9] => Array ( [Knev] => kettős mérce [Kdatum] => 2013 április 25 22:10 [Kszoveg] => Nos egy újabb bizonyítéka annak,hogy nem egyforma mércével mérnek az uniós elvtársak.Nem szabad elfelejteni ,hogy az uniót is a bolsevik liberálisok alapították még annó ,hát jó irányban azóta sem változott. [Kcikk] => 19876 [Klink] => https://vilag.transindex.ro/?hir=19876#kommentek [Ccim] => ET-monitoring alá kerül Magyarország [datum] => 2013-04-25 22:10:56 ) [10] => Array ( [Knev] => Covaci Dejoke [Kdatum] => 2013 április 25 21:42 [Kszoveg] => Köszönjük RMDSZ, köszönjük Markó, Borbély, Frunda, Kelemen Brassai stb. Mulcumim din szuflet, npulámjá. [Kcikk] => 32770 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?hir=32770#kommentek [Ccim] => Leszavazta a Maros Megyei Névadó Bizottság a Bernády Gyögy iskolanevet [datum] => 2013-04-25 21:42:08 ) [11] => Array ( [Knev] => Edler András György [Kdatum] => 2013 április 25 21:25 [Kszoveg] => Egy normálisan gondolkozó román politikus! Sajnos kevés van belőlük... [Kcikk] => 32771 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?hir=32771#kommentek [Ccim] => Raluca Turcan alaptörvénybe foglalná: a házasság nő és férfi közötti kapcsolat [datum] => 2013-04-25 21:25:01 ) [12] => Array ( [Knev] => Gergely Tamás [Kdatum] => 2013 március 23 11:56 [Kszoveg] => Rendkívül izgalmas! [Kcikk] => 810 [Klink] => https://tv.transindex.ro/?film=810#kommentek [Ccim] => Slam Poetry Erdély: Nemzeti Dal [datum] => 2013-03-23 11:56:38 ) [13] => Array ( [Knev] => Almos [Kdatum] => 2013 március 15 20:32 [Kszoveg] => Ez tetszett nekem Levente [Kcikk] => 807 [Klink] => https://tv.transindex.ro/?film=807#kommentek [Ccim] => Száz év vagány - T. Szabó Levente Jókai Kiskirályok című regényéről [datum] => 2013-03-15 20:32:55 ) [14] => Array ( [Knev] => Antiminden [Kdatum] => 2013 március 15 17:16 [Kszoveg] => Nekem ez elég eröltetettnek tűnik. [Kcikk] => 810 [Klink] => https://tv.transindex.ro/?film=810#kommentek [Ccim] => Slam Poetry Erdély: Nemzeti Dal [datum] => 2013-03-15 17:16:20 ) [15] => Array ( [Knev] => atilsz [Kdatum] => 2013 március 14 20:09 [Kszoveg] => szep bemutato! csak igy tovabb ! [Kcikk] => 807 [Klink] => https://tv.transindex.ro/?film=807#kommentek [Ccim] => Száz év vagány - T. Szabó Levente Jókai Kiskirályok című regényéről [datum] => 2013-03-14 20:09:31 ) [16] => Array ( [Knev] => Nagy Szabo Ferenc 1600-ban [Kdatum] => 2013 március 3 14:51 [Kszoveg] => a szekelyek asszondtak mikor Borsos Tamas nekifogott epitkezni Vasarhelyen : > "a szekelysegen var ne legyen" "hogy ok nem engedik, hogy legyen, hanem reank jonek es elhanyjak a kastelyocskankat" > "az uraim arra esmet igy replicalnak: hogy lam Haromszeken sok kastely van, es azt miert nem hannyatok el?" > "de azok csak apro keritesek" > "Utoljara aval is ellent vetettek a mi uraink hogy nem vagyunk mi szekelyek hanem varosiak" [Kcikk] => 990 [Klink] => https://nagy.transindex.ro/?cikk=990#kommentek [Ccim] => Busszal jönnek zászlósok [datum] => 2013-03-03 14:51:26 ) [17] => Array ( [Knev] => Lőrincz Magor [Kdatum] => 2013 március 1 12:31 [Kszoveg] => "kedves" Endre! Őszintén az utolsó mondata tetszett, hogy mikor válik el vásárhely Szélelyföldtől. Nincs is szükség olyan "magyarokra", mint a vásárhelyiek, akik mindenben csak az önös érdeket nézik, mellőzve bármilyen magyar érzéseket, eljönnek Székelyföldre és úgy viselkednek, mint valami urak, akik előtt meg kellene hajólni...hát remélem 30 év múlva visszaolvassa, ezt az irományát és példát vesz a japán barátaink végső tettéről, mikor majd az unokája salutot fog köszönni a markó béla szobránál... "tisztelettel" [Kcikk] => 990 [Klink] => https://nagy.transindex.ro/?cikk=990#kommentek [Ccim] => Busszal jönnek zászlósok [datum] => 2013-03-01 12:31:57 ) [18] => Array ( [Knev] => Biff [Kdatum] => 2013 február 28 04:00 [Kszoveg] => Honnan van a zene? Nagyon jol illik. [Kcikk] => 805 [Klink] => https://tv.transindex.ro/?film=805#kommentek [Ccim] => Mátyás király 570 lampionja [datum] => 2013-02-28 04:00:04 ) [19] => Array ( [Knev] => Kiss László [Kdatum] => 2013 február 23 22:25 [Kszoveg] => nagyon szép! [Kcikk] => 805 [Klink] => https://tv.transindex.ro/?film=805#kommentek [Ccim] => Mátyás király 570 lampionja [datum] => 2013-02-23 22:25:44 ) [20] => Array ( [Knev] => Pyroska [Kdatum] => 2013 január 4 21:41 [Kszoveg] => ki "mea culpa" -zott 89 után a posztkommunista országokban, a tönkretett életekért? Olyan embereket támadtok, akik már meghaltak, így védekezni nem is tudnak.Különös, hogy ilyen részletesen kaptátok meg a szekus dossziét, akkor, amikor más hozzá sem jut sajátjához. Mérhetetlen gyűlölettel veszi elő újra és újra K.Csilla a neveket, bár Xántus Gábor már 2007 ben bocsánatot is kért, de nincs kegyelem! Soraid utolsó része adja meg a választ, ezek az emberek "egy senki"nek nézték apátokat, azért az állandó visszatérő vád. Könczei Ádám ember volt, a maga jó és rossz tulajdonságaival, nem kell szentté avatni. Akik érdemben hozzá tudnának szólni ki is volt ő valójában, már meghaltak vagy nem akarnak nyilatkozni. [Kcikk] => 236 [Klink] => https://kozvita.transindex.ro/?kozvita=236#kommentek [Ccim] => A SZŐCS ISTVÁN-ÜGY [datum] => 2013-01-04 21:41:58 ) [21] => Array ( [Knev] => Pyroska [Kdatum] => 2013 január 4 13:14 [Kszoveg] => Mindenkinek ajánlom, hogy olvassa Könczei Csilla szekusblogját. Az általa közzétett jelentésekből sok minden kiderül. Kiderül apjának természete, hajlama- hajlamos volt kényes témákat feszegetni olyanok előtt, akikről nem tudhatta barátok-e vagy sem (sofőr plusz annak rokona), kolléga, aki azt is hihette, hogy provokálják. Nem engedhettél meg magadnak csak úgy beszédtémákat büntetlenül. Az is kitűnik, hogy az informátor támogatta nevezett alkalmazását, mégpedig humánus okokból(rossz anyagi helyzet-család!) Ezt Hajdú Győző és Ádám Erzsébet soha nem tette volna meg. Ismervén Szőcs István bácsit, a Gézáról készült jelentéseit inkább a paródia műfajába sorolnám én is. [Kcikk] => 236 [Klink] => https://kozvita.transindex.ro/?kozvita=236#kommentek [Ccim] => A SZŐCS ISTVÁN-ÜGY [datum] => 2013-01-04 13:14:28 ) [22] => Array ( [Knev] => Pyroska [Kdatum] => 2013 január 4 12:59 [Kszoveg] => Könczei Cs. kemény sorokat ír. Nem látom a beszervező tisztek nevét?! Ők mikor kérnek bocsánatot, a megnyomorított életekért? Mikor ítélnek el egyet is az elkövetett kegyetlenségekért? Ki hiszi el,hogy az általa felsorolt emberek vígan és dalolva jelentettek? Csak úgy, magánóráikban? Xántus még elmesélte miért, de sokan még nem is tudnak hozzászólni mert már rég meghaltak. Átnéztem a felsorolt emberek életét, hát nem volt egy leány állom... Régen a szekú nyomorította meg őket, most meg egy "tiszta ember" teszi rá a pontot, a feddhetetlen ,távolítja el Kolozsvár értelmiségi világából, szóval befejezi azt, amit ők elkezdtek, hiszen az volt a cél, elnyomni, felszámolni azt a kultúrát, amit ők és édesapja képviselt. A bizalmatlanság férge olyan mint szú a fából, nem könnyű, néha lehetetlen kiölni.Nem tudom mi volt Cs. Gyimesi Évának a gondolatmenete, hogy nem kell feltárni az informátorok nevét, de én öreg vagyok, és neki adok igazat. [Kcikk] => 236 [Klink] => https://kozvita.transindex.ro/?kozvita=236#kommentek [Ccim] => A SZŐCS ISTVÁN-ÜGY [datum] => 2013-01-04 12:59:43 ) [23] => Array ( [Knev] => sxs [Kdatum] => 2012 október 26 21:27 [Kszoveg] => S ki a frászt érdekel, hogy mi lesz amerika sorsa? [Kcikk] => 217 [Klink] => https://kozvita.transindex.ro/?kozvita=217#kommentek [Ccim] => OBAMÁT VISSZAVÁLASZTOTTÁK [datum] => 2012-10-26 21:27:55 ) [24] => Array ( [Knev] => rivulus dominarum [Kdatum] => 2012 augusztus 17 15:54 [Kszoveg] => 5. Na és még eg utolsó: nem kell művelődésszervezőnek vagy pedagógusnak lenni ahhoz, hogy tudjuk, a fentbeszkennelt levél is mutatja, mi a baj. Egy magyarul nem jól író konfirmálónak nem egy nehézkes vallásos szöveget kell diktálni, hogy lealázzuk, milyen tudatlan. Ennél sokkal eysrűbb és érdekesebb formái is vannak a tanításnak. Talán tényleg jó lenne másfelé is nyitni, hogy ezeket a szakmai finomágokat eltanulják... [Kcikk] => 312 [Klink] => https://reply.transindex.ro/?cikk=312#kommentek [Ccim] => Visszamorgás, több mint ezer leütésben [datum] => 2012-08-17 15:54:25 ) [25] => Array ( [Knev] => rivulus dominarum [Kdatum] => 2012 augusztus 17 15:52 [Kszoveg] => 4. Gondolom, a röghöz kötést is simán oda lehetett volna csapni az előírásokhoz, hogy rend legyen. Ezért kérdeztem: Dávid úr nagybányai? Mert ha nem, vissza ő is oda, ahol született. Senki se menjen máshová, éljünk, mint a jobbágyok. Tovább: írják elő, hogy ne legyen annyi válás, mert az se tesz jót, sőt, házasságon kívüli kapcsolatok sem. Be tudnám bizonyítani, hogy ezzel is erősödne a közösség. Biztos, hogy a Kiáltvány írói mindenben tiszták lennének? Vagy ha nem, váltsák le őket, és legyen egy Nagybányai Inkvi...bocsánat, Szék, majd ők megaszongyák. [Kcikk] => 312 [Klink] => https://reply.transindex.ro/?cikk=312#kommentek [Ccim] => Visszamorgás, több mint ezer leütésben [datum] => 2012-08-17 15:52:05 ) [26] => Array ( [Knev] => rivulus dominarum [Kdatum] => 2012 augusztus 17 15:48 [Kszoveg] => 3. Jelzem, hogy a nagybányai magyarság nem attól fogyott ilyen drasztikusan, mert újabban sok a vegyes házasság. Nincs több most, mint a nyolcvanas években. A kivándorlás, elvándorlás a fő ok, az, hogy nagybányai ismerőseim szerint a kilencvenes években egész osztályok mentek el, és ennek elsősorban gazdasági okai vannak. Volt osztály, amiből 3-an maradtak, és akkor már mindegy, kivel házasodtak. És ez globális jelenség. [Kcikk] => 312 [Klink] => https://reply.transindex.ro/?cikk=312#kommentek [Ccim] => Visszamorgás, több mint ezer leütésben [datum] => 2012-08-17 15:48:34 ) [27] => Array ( [Knev] => rivulus dominarum [Kdatum] => 2012 augusztus 17 15:46 [Kszoveg] => 2. Ahhoz a vidéki, konkurenca nélküli orvoshoz hasonlít, aki annyira hozzászokott saját fontosságához, hogy egy idő után nemcsak a testek, hanem a lelkek felett is őrködni akar - mindannyian ismerjük a beteg szájában turkáló, s közben költészetrl, politikáról papoló orvos típusát, aki azt is megmondja, kire kell szavazni - sa beteg nem mer elentmondani, mert éppen akkor kiszolgáltatott helyzetben van Ettől aztán néhány év múlva az illető maga is elhiszi, hogy neki joga van ehhez. Milyen jogon, milyen alapon képzeli egy akármilyen lelkes művelődésszervező is, hogy megengedheti magának ezt az arroganciát? Hol a szakmai alázat? Hány pap, tanár, szociális munkás dolgozik 50 éve, és nem mer ilyenekt előírni?Nem gyávaságból, hanem mert van érzéke a finomabb hozzáálláshoz. [Kcikk] => 312 [Klink] => https://reply.transindex.ro/?cikk=312#kommentek [Ccim] => Visszamorgás, több mint ezer leütésben [datum] => 2012-08-17 15:46:10 ) [28] => Array ( [Knev] => Gall Icus [Kdatum] => 2012 május 28 18:42 [Kszoveg] => Ami előtt véleményt alkotsz, és nyilvánítasz, mindég gondold meg jól, akár olvass is hozzá, majd azután ereszd! Itt mellékelek egy kiváló véleményt Nyírőről. Ma hallottam Takaró Mihály profot nyilatkozni, hasonló kiegyensúlyozott vélemény volt, mint itt olvashatod: https://kulturhon.szhblog.ro/2012/05/20/a-hazatero-nyiro-jozsef/ [Kcikk] => 179 [Klink] => https://kozvita.transindex.ro/?kozvita=179#kommentek [Ccim] => NYÍRŐ JÓZSEF ÚJRATEMETÉSE [datum] => 2012-05-28 18:42:27 ) [29] => Array ( [Knev] => FERENCZ ZSUZSANNA [Kdatum] => 2012 április 14 19:10 [Kszoveg] => Miért kell azt hinned, hogy minden politikus korrupt........ az egészséges szemléletben szerintem minden politikusunkat azért kell megvédenünk, mert nem is férhet a nevükhöz semmiféle csalás. Remélem Borbély féle vádaskodás is csak egy politikai lejáratási akció, ami előbb vagy útóbb kiderül, mert túlságosan kemény dió volt a Verespataki projektben. [Kcikk] => 114 [Klink] => https://kozvita.transindex.ro/?kozvita=114#kommentek [Ccim] => BORBÉLY ÉS A DNA [datum] => 2012-04-14 19:10:23 ) )
24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS