HIRDETÉS

  • Megosztás:
  •  Tech RSS
  •  Elküldöm e-mailben
  •  Kinyomtatom
  • Utolsó frissítés: 08: 1 GMT +2, 2007. -.

Nicolae Oaca
TÁVKÖZLÉSI HELYZETKÉP
Ha én lennék a távközlési miniszter...


Összeolvasztani a Romtelecomot és a Cosmotét, konkurenciát csinálni az Orange-nak és a Vodafone-nak, magánosítani, és a privatizációs bevételeket nem engedni elsikkasztani – csak néhány jótanács az újdonsült informatikai miniszternek.


HIRDETÉS


Dan Nica, frissen kinevezett távközlési és informatikai miniszterként 2001 január elején a nyilvánosság előtt ismertette az általa vezetendő tárca szándékai. Ha én lennék a távközlési miniszter... címmel elemzést először 2001 január 11-én közöltem, azzal a szándékkal, hogy segítsem megértetni a friss miniszterrel azt, amit mond, vagyis azt, hogy elhatározásainak milyen következményei lennének, és mit kellene cselekednie.

2005 januárjában (a PNL-PD koalíció választási győzelme után – a szerk.) Nagy Zsolt, a frissen kinevezett távközlési miniszter első sajtótájékoztatóján ambíciózus programot jelentett be: a Romtelecom további privatizációját, továbbá a Radiocomunicaţii társaság, a Román Posta, a CosmoRom és a POSTelecom magánosítását 2006 végéig.Mondtam akkor, nagyratörő, nehezen megvalósítható tervek ezek, és két év múlva azt állapítottam meg, hogy a Cosmorom újbóli piaci bevezetésén kívül semmi sem valósult meg belőle, ami annak a jele, hogy ebből a partitúrából nem igazán lett hangverseny.

A most frissen kinevezett távközlési miniszter, Winkler Gyula is kiállt a nyilvánosság elé, de [mondanivalója alapján] nem lehetett érteni, mit szándékszik csinálni (a Romtelecommal, a Postával és a Radiocomunicaţii-val kapcsolatos döntések a kormányprogramhoz illeszkednek...), ígyhát megpróbálok segíteni neki megérteni a romániai telekommunikációs piac problémáit, és azt, hogy tárcavezetőként mit tehetne.


A távközlési és informatikai minisztérium (MCTI) irányította szolgáltatók piaci értékének növelése

Ha én lennék a távközlési miniszter, elsődleges szempontom a tárcám által irányított szolgáltatók piaci értékének növelése volna – a Romtelecomban és a Radiocomunicaţii társaságban meghatározó részesedése van az államnak, a cégek igazgatótanácsában ott ül a MCTI képviselője is.

A nagyobb piaci érték befolyásos, erős piaci pozíciókkal rendelkező szolgáltatót jelent. A megnövekedett piaci érték nyomán nagyobb lesz a privatizációs bevétel is. Egy társaság piaci értéke legfőképpen a menedzsment színvonalában tükröződik. Piacgazdaságot működtető államokban a cégvezetés szerepe a piaci érték növelésében van, mert ellenkező esetben leváltják. A piaci érték a részben állami tulajdonban levő cégek esetében az államilag delegált adminisztráció minőségének fokmérője, és az eddigi eredmények professzionális viszonyulást követelnek.

A Romtelecom és más szolgáltatók igazgatótanácsaiba az államnak a legjobb szakértőket kellene delegálnia, olyan szakembereket, aikik értenek az üzlethez és ehhez az iparághoz, olyanokat, akiknek elképzeléseik, víziójuk is van az egészről – ilyen például Daniel Dăianu (a Ciorbea-kormány pénzügyminisztere – a szerk.) . És nem a politikai klientúrának kellene kiosztani ezeket az állásokat.

Az 1989 utáni kormányzatok néhány intézkedése az általuk irányított távközlési szolgáltatók piaci értékcsökkenését eredményezte.

Noha a Romtelecom még nem végzett hálózatának digitálissá tételével, a kormányzat mégis a kapcsolási díjak csökkentéséről döntött rögtön azután, hogy bejelentette a cég tőzsdei bevezetését (akkori becslésünk szerint az ellentmondásos kormányzati döntés miatt a szolgáltató piaci értéke 10 százalékot romlott, vagyis az állam akár 100 millió eurót is veszített a dolgon!), többszörösen halasztódott a 900 Mhz-en üzemelő mobilszolgáltatókkal a kapcsolási díjak költségalapú átszámítása, a rögzített árakkal a helyi hívások kvázi szociális támogatásként kezelése, a Romtelecom a konkurenciához képesti túlszabályozása stb. – az egész többek közt odáig vezetett, hogy Romániában a legalacsonyabb a vezetékes telefonhálózat elterjedtsége Európában.

Mindez annak a fényében is nagyon furcsa, ha meggondoljuk, más államok, Franciaország, Németország válsághelyzetekben mit tettek a nemzeti szolgáltató megsegítése, így piaci értékük növelése érdekében.


A Radiocomunicaţii magánosításának újrakezdése

Ha én lennék a távközlési miniszter, az internetes gerinchálózatot működtető, rádió- és tévéadások sugárzásával foglalkozó Radiocomunicaţii privatizációjának újraindításával kezdeném a dolgom. A cég forgalmi adatai az utóbbi években az iparági átlag alatt mozognak, vagyis a vállalatnak sürgősen stratégiai befektetőre van szüksége az átszervezéshez és az újrapozicionáláshoz.

A dolgot a magánosítási tanácsadók újbóli megpályáztatásával kellene kezdeni, noha tavaly már a CA~IB Corporate Finance Beratungsra esett a választás. Ennek két oka van: egyrészt elkerülni a tanácsadó kiválasztásával kapcsolatos gyanút (ne felejtsük el, hogy több MCTI-alkalmazott gyanúsítottként szerepel a „nagyprivatizációk ügyében”), és főleg annak reményében, hogy a múlt évi adatok ismeretében előnyösebb ajánlatokat lehet elérni.

A tanácsadó cég kiválasztását átlátható, nemzetközi tenderrel kell megoldani. Ezzel párhuzamosan neki kell kezdeni a Radiocomunicaţii átszervezésének, a cég piaci értékének növelése érdekében.

Egyszer korábban azt mondtam, a szolgáltató magánosítása előtt szét kell választani azt az üzletágat, melyben az állam érdekelt (a tévé- és rádióadások sugárzását) a piacot érdeklő üzletágtól, ugyanis két, különféle befektetéseket igénylő területekről van szó, ahol a befektetések hatékonysága is eltérő. De mindenekelőtt valami mást, valami egyszerűt, de hatékony lépést kell végrehajtani.


Új céget kell szervezni a Radiocomunicaţii-n belül

Jelenleg a szolgáltató a berendezéseket (antennák, relék, adótornyok stb.) üzembe helyező, szervizelő munkatársai elsősorban magának a Radiocomunicaţiinak dolgoznak, és nehezen tudnak más szolgáltatóktól megbízatásokat elfogadni.

E dolgozói állomány kiszervezése egy külön cégbe – melynek elsődleges célja a távközlési berendezések telepítése, karbantartása és üzemeltetése lenne – többszörös előnnyel jár:

– szakosodott cégről és nem távközlési szolgáltatóról lévén szó (mint ami jelenleg a Radiocomunicaţii), az egész piacot kiszolgálhatja: a mobiltelefon-szolgáltatókat (Vodafone, Orange, Telemobil, Cosmote) , a vonalastelefon-szolgáltatókat (RomTelecom, RCS&RDS, UPC stb.), internet-szolgáltatókat, rádiótávközlési berendezések telepítését, karbantartását és működtetését kínálva (és nemcsak)
– az új cég majd beléphetne az adótornyok karbantartásának piacára is, ami középtávon, a mobiltelefónia elterjedtségének tetőzésével jövedelmező üzletág lehet Romániában is, mert a szolgáltatók az ilyen jellegű, nem az alapcsomagba tartozó tevékenységek kiszervezésére fognak törekedni
– nőne a Radiocomunicaţii szolgáltató hatékonysága, üzleti forgalma és piaci értéke.

E cég létrehozásával el lehetne kerülni a Radiocomunicaţii magánosításával esetleg együtt járó elbocsátásokat – elképzelhető, hogy a vállalatot olyan stratégiai befektető veszi meg, melynek számára a távközlési berendezések telepítése nem elsődleges fontosságú, s ezt az üzletágat amúgy is ki akarná szervezni. Már volt arról bejelentés, hogy 356 Radiocomunicaţii-alkalmazottat elbocsátanak – lehet, hogy egy részük az új céghez kerülhetne át.

Az új cég első megrendelője éppen a Radiocomunicaţii lehetne, mely határozott időre, például hat hónapra szóló szerződést kötne a vállalattal, melynek lejárta után a cég más szolgáltatókkal is szerződhetne. Az új cég a szakterületnek megfelelő dolgozói állomány, a befektetett és forgóeszközök átvételével alakulna meg – mindezt az anyavállalat apportálná a vállaltba. Kezdetben az új cég főrészvényese vagy a Radiocomunicaţii lenne, vagy az állam a MCTI révén, de legjobb volna, ha mindkettő, s következő lépésként stratégiai befektető vagy befektetési alap is megjelenne a tulajdonosok között.


A Romtelecom tőzsdei bevezetése

Ha én lennék az informatikai miniszter, újra belevágnék a Romtelecom tőzsdei bevezetésébe. A folyamatot a privatizációs tanácsadó átlátható, nemzetközi tenderen történő kiválasztásával kéne kezdeni, mely időt adna a szolgáltatónak arra, hogy önmaga újra kitalálásának nemrég elkezdett folyamatát befejezze.

Három évvel ezelőtt a vállalat belevágott az átszervezésbe, melynek fő célja a cég pénzügyi stabilizációja volt, költségcsökkentés révén. Most a társaság sokkal jobban áll: adósságok nincsenek, 12 300 főt alkalmaz, vagyis 300 fővonal esik egy alkalmazottra, de egyszersmind nagy gonddal is szembesül.

A vonalas telefonszolgáltatást igénybe vevők számának drámai csökkenése arra kényszerítette a Romtelecomot, hogy rátérjen az átszervezés második szakaszára, azaz a meglevő előfizetői körnek az alapszolgáltatáson kívül szélessávú internetet és tartalomszolgáltatást is nyújtson – tavaly dobták piacra a Dolce márkanevű műholdastévé-csomagot.

A tőzsdei bevezetés elhalasztása a „nagyprivatizációs ügyletek” miatt annyiban válik a Romtelecom előnyére, hogy előbbre léphet a cég átpozicionálásának folyamatában, és ledolgozzon valamicskét piaci értékcsökkenéséből, másfelől hozzájárul ahhoz, hogy a Cosmote megkerülhetetlen, befolyásos piaci értékű szereplő legyen a mobilpiacon.


A Romtelecom és a Cosmote összeolvadása – még a tőzsdei bevezetés előtt

Ha én lennék a távközlési miniszter, szorgalmaznám a Romtelecom és a Cosmote fúzióját – az előbbi cégben az államnak 45,9 százaléka, az utóbbiban a Romtelecomnak 30 százalékos részesedése van (és mindkét cég többségi részvénycsomagja a görög OTE tulajdonában van – a szerk.).

Azt szorgalmaznám tehát, hogy két, a saját problémáival foglalkozó és az egyre inkább a konvergencia jellemezte és egyre inkább telítetté váló piacon saját kontóra dolgozó szolgáltató helyett legyen egyetlen, erős szolgáltató, mely képes lesz a Vodafone-nal és az Orange-dzsal konkurálni, és visszaszerezni piacvezető pozícióját.

Ha én lennék a távközlési miniszter, megpróbálnám az elkövetett hibák következményein javítani. Megpróbálnák változtatni azon a szemléleten, mely 1989 után szociális támogatásként kezelte a Romtelecom-kínálta helyi telefonhívásokat, melynek következménye az Európában leggyengébb távközlési infrastruktúra lett.

Visszanyerném a befektetők bizalmát azzal, hogy a kormányzat soha többé nem fog beavatkozni az ügyfelekért folytatott harcba, mely nagyon fontos a Romtelecom-csoport piaci értéknövelése szempontjából. Időt szakítanék a kapcsolási díjak módosítására is.

Ha én lennék a távközlési miniszter, a francia és a német példára hivatkozva nem ajánlanám az egész részvénycsomat tőzsdére vitelét – az említett két országban az államnak kisebbségi, de megfelelő mértékű pozíciója van a részvényesek körében.


A távközlésből származó pénzalapokat tessék a távközlés fejlesztésére fordítani

Ha én lennék a távközlési miniszter, azt igényelném a kormánytól, hogy az iparághoz kapcsolódó bevételeket (magánosítás: Romtelecom, Radiocomunicaţii stb., a harmadik generációs, a 3G mobiltelefon-licencek eladása stb.) költsék a vidéki Románia távközlési rendszerekbe való bekapcsolására. Jelenleg az ország lakosságának 47 százaléka vidéken, falusi környezetben él, ahol a vezetékestelefon elterjedtsége 10 százalék.

A minisztérium eközben kölcsönt vesz fel (Világbank stb.), s a Távközlési Főfelügyelet, az ANRCTI a szolgáltatóktól von el pénzeket annak érdekében, hogy egyes községekben teleházakat szervezzenek, miközben a távközlési iparral kapcsolatos állami bevételeket a hazai gazdaság „fekete lyukai beszippantották”.

Megpróbálnám meggyőzni a kormányt, hogy a fejlett országokban a telekommunikációra a gazdasági fejlődés motorjaként tekintenek. Pontosan ezért van szükség a fejlesztésére.


Az állami tulajdonban levő távközési érdekeltségek adminisztrációja

Ha én lennék a távközlési miniszter, azt kérném a kormányfőtől, hogy az állam összes távközlési érdekeltségét egyetlen hatóság irányítsa. Tehát azt kérném, hogy a vasúttársaság, a CFR cégét, a Telecomunicaţii CFR-t és a Teletransot is a szakminisztériumok helyett vagy a távközlési tárca, vagy valamely más hatóság irányítsa, az állam többi távközlési érdekeltségével egy csomagban.

Noha a MCTI adminisztrációban elért eredményei nem különösebben számottevők, mégis jobb, ha az állam összes ilyen irányú érdekeltségét egy hatóság fogja össze, ugyanis a közlekedési, illetve az ipari tárca esetében nincs meg ehhez a kellő szakértelem.


És a POSTelecom

Ha én lennék a távközlési miniszter, meg kéne oldanom a Román Posta távközlési érdekeltsége, a POSTelecom t körüli problémahalmazt is: olyan, több éve elhúzódó politikai ügyről van szó, mely káros hatását pont a megoldás késlekedése miatt érezteti.

Minezen célok megvalósítása – vagy legalábbis a nagyrészük elérése – révén a minisztérium visszanyerhetné szavahihetőségét, melyet a legutóbbi miniszteri megbízatás alatt (a szerző az RMDSZ-es miniszter, Nagy Zsolt 2005-2007-es tárcavezetésére céloz – a szerk.) a magánosítások elhalasztása, a „nagyprivatizációk ügye”, a minisztériumi gyanúsítottak listája kezdett ki. (A bevádoltak január vége óta szabadlábon védekezhetnek , illetve Nagy Zsolt a blogjában folyamatosan és határozottan cáfolta az őt ért vádakat – a szerk.)


fordította Sipos Géza


  • Megosztás:
HIRDETÉS


SZAVAZÓGÉP

Mi lesz az első, amit megteszel, ha végre lejár a járvány?

Megölelem a rég nem látott rokonokat, barátokat 695
Kirándulni megyek 331
Elrohanok a kocsmába a haverokkal 189
Habzsolni fogom a kulturális eseményeket 71
Felveszek egy szép ruhát és korzózok a főtéren 35
Veszek egy bérletet a konditerembe 37
Gyorsan megszervezek egy utazást valahova jó messzire 118
Korai még ezen gondolkodni 927
Valami egészen másra vágyom 251

KORÁBBI SZAVAZÓGÉPEK

Társadalmi beágyazottság nélkül kezdett erdélyi terjeszkedésbe a Jobbik
Nna, remélem, Parászka. Boróka is elolvassa a cikket. (...)
Sekszpír Vilmos, 2013 május 8 15:48

Hogy élünk a magyarországi magyarokhoz képest?
Romániában 2008-ban olyan torzulások voltak a bérezésben és a foglalkoztatottságban ami (...)
Korodi Szabolcs, 2013 május 3 07:58

Plan B: hogyan kerül egy kolozsvári galéria a világ legjobbjai közé?
@anti-művész: orulok, hogy valaszoltal, mert igy kifejtetted kicsit jobban, es tenyleg ervenyes (...)
nihil, 2013 április 26 10:33

Klárik: hosszú távon veszélyforrás lehet a Schweighofer-beruházás
Ha van külföldi beruházó, akkor az a baja székelynek. Ha nincs, akkor meg az. Az Isten se tud ezeken (...)
figyelő, 2013 április 26 10:25

Leszavazta a Maros Megyei Névadó Bizottság a Bernády Gyögy iskolanevet
@Covaci Dejoke: Nincs mit köszöngess! Tudomásul kell venni, hogy többen vannak. Vagy még (...)
figyelő, 2013 április 26 10:12

Klárik: hosszú távon veszélyforrás lehet a Schweighofer-beruházás
Amiről nem beszéltek, hogy Olosz Gergely RMDSZ-es politikustól vették a gyár területét, és még (...)
Ferike, 2013 április 26 09:49


Array ( [0] => Array ( [Knev] => Sekszpír Vilmos [Kdatum] => 2013 május 8 15:48 [Kszoveg] => Nna, remélem, Parászka. Boróka is elolvassa a cikket. [Kcikk] => 20224 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?cikk=20224#kommentek [Ccim] => Társadalmi beágyazottság nélkül kezdett erdélyi terjeszkedésbe a Jobbik [datum] => 2013-05-08 15:48:26 ) [1] => Array ( [Knev] => Korodi Szabolcs [Kdatum] => 2013 május 3 07:58 [Kszoveg] => Romániában 2008-ban olyan torzulások voltak a bérezésben és a foglalkoztatottságban ami megkérdőjelezi a tanulmány egyes megállapításainak kivetítését napjainkra. Igy kezeljük az 5 évvel ezelőtti tények rögzítéseként. Ma számunkra kevésbé előnyös a helyzet. [Kcikk] => 20204 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?cikk=20204#kommentek [Ccim] => Hogy élünk a magyarországi magyarokhoz képest? [datum] => 2013-05-03 07:58:05 ) [2] => Array ( [Knev] => nihil [Kdatum] => 2013 április 26 10:33 [Kszoveg] => @anti-művész: orulok, hogy valaszoltal, mert igy kifejtetted kicsit jobban, es tenyleg ervenyes erveid vannak. teljesen egyetertek azzal, hogy a muveszet semmilyen aga nem szabadna teljesen magaba fodrulo legyen. en csak azt mondtam, hogy ha egy festm,eny/mualkotas nem ertheto, akkora hatterel van a baj. es ahogy vannak konyvek amelyek melyek, de laikusok szamara is elvezhetoek, ugy vannak hasonlo modern festmenyek is. peldaul Brad Kunkle-t napjaink Klintjenek tartjak, es szinte az osszes kepe laikusok szamara is elvezheto. masreszt erre kell szamitani. szoval az ember ne csodalkozzon, h alemegy egy krikettmecsre, ugy hogy nem ismeri a szabajokat, es nem elvezi. vannak kiallitasok, amire egyszeruen jobb el se menni. legalabbis szamomra :P [Kcikk] => 20151 [Klink] => https://multikult.transindex.ro/?cikk=20151#kommentek [Ccim] => Plan B: hogyan kerül egy kolozsvári galéria a világ legjobbjai közé? [datum] => 2013-04-26 10:33:58 ) [3] => Array ( [Knev] => figyelő [Kdatum] => 2013 április 26 10:25 [Kszoveg] => Ha van külföldi beruházó, akkor az a baja székelynek. Ha nincs, akkor meg az. Az Isten se tud ezeken eligazodni. "hosszú távon veszélyforrás lehet a Schweighofer-beruházás" Marhanagy veszélyforrás lehet! Gondoljuk csak el: - mindent le fog papírozni, semmi nem fog feketén menni, - minden alkalmazottját be fogja jelenteni, - minden alkalmazottja után időben és napra készen be lesznek fizetve a tásadalombiztosítási járulékok, - és, ha még mindezek tetjébe egy kicsit európaibb fizetést fog adni az alkalmazottainak, az maga lesz a katasztrófák katasztrófája. [Kcikk] => 20163 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?cikk=20163#kommentek [Ccim] => Klárik: hosszú távon veszélyforrás lehet a Schweighofer-beruházás [datum] => 2013-04-26 10:25:42 ) [4] => Array ( [Knev] => figyelő [Kdatum] => 2013 április 26 10:12 [Kszoveg] => @Covaci Dejoke: Nincs mit köszöngess! Tudomásul kell venni, hogy többen vannak. Vagy még helyesebben: többségbe kerültek. De ha esetleg nem vagy hajlandó ezt tudomásul venni, úgyis mindegy. A tényeken az egy fikarcnyit se változtat. Nem "Markó, Borbély, Frunda, Kelemen Brassai stb." okolhatók mindezért, hanem a jómagyar természetünk. [Kcikk] => 32770 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?hir=32770#kommentek [Ccim] => Leszavazta a Maros Megyei Névadó Bizottság a Bernády Gyögy iskolanevet [datum] => 2013-04-26 10:12:53 ) [5] => Array ( [Knev] => Ferike [Kdatum] => 2013 április 26 09:49 [Kszoveg] => Amiről nem beszéltek, hogy Olosz Gergely RMDSZ-es politikustól vették a gyár területét, és még kíváncsi vagyok, hogy a többi háromszéki RMDSZ-es mivel van benne a bizniszben.Ez az egész eléggé nemzetárulás szagú dolog. [Kcikk] => 20163 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?cikk=20163#kommentek [Ccim] => Klárik: hosszú távon veszélyforrás lehet a Schweighofer-beruházás [datum] => 2013-04-26 09:49:50 ) [6] => Array ( [Knev] => Levente [Kdatum] => 2013 április 26 08:57 [Kszoveg] => Egyelőre több rossz, mint jó! Ezt kellene szem előtt tartani. Idézet a civilek által kiadott közleményből: Feltesszük a kérdést, hogy a Kovászna Megye Tanácsa kivel tart? A saját polgáraival vagy a beruházóval, mert egyelőre úgy néz ki, hogy az utóbbival, és nem azokkal, akiknek adóiból a fizetését kapja. [Kcikk] => 20163 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?cikk=20163#kommentek [Ccim] => Klárik: hosszú távon veszélyforrás lehet a Schweighofer-beruházás [datum] => 2013-04-26 08:57:04 ) [7] => Array ( [Knev] => greg [Kdatum] => 2013 április 26 07:42 [Kszoveg] => Hüj! Az anyját. Várom az EU szolgálatos aggodóit, mert, ha emlékezetem nem csal , akkor a nemrég elfogadott magyar alaptörvényben is ekképpen fogalmazták meg a házasság intézményét és mint olyan egyik pontja volt annak a hisztérikus támadási felületnek amellyel megpróbálták/megpróbálják Magyarország demokratikusan, törvényes választások nyomán hatalomra került párt kormányának lejáratását, ellehetetlenítését. [Kcikk] => 32771 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?hir=32771#kommentek [Ccim] => Raluca Turcan alaptörvénybe foglalná: a házasság nő és férfi közötti kapcsolat [datum] => 2013-04-26 07:42:18 ) [8] => Array ( [Knev] => karma [Kdatum] => 2013 április 25 22:22 [Kszoveg] => Minimum vitathatónak érzem az előadó minősítését, hogy az erdélyi magyarok csak kevéssel élnek rosszabbul a magyarországiaknál. Elképzelem mit mondana Veres Valér ha májusban az áprilisi fizetésének a 68 százalékát vinné haza: Ebben a hónapban kicsivel kevesebbet kerestem. Ha tisztán a matematikánál maradunk, akkor egy átlagos erdélyi keresetnek a vásárlóértéke 32 százalékkal kevesebb keres mint egy magyaré. Ami szerintem nem kevés, sőt, tetemes. [Kcikk] => 32764 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?hir=32764#kommentek [Ccim] => Az erdélyi magyarok csak kevéssel élnek rosszabbul a magyarországiaknál [datum] => 2013-04-25 22:22:11 ) [9] => Array ( [Knev] => kettős mérce [Kdatum] => 2013 április 25 22:10 [Kszoveg] => Nos egy újabb bizonyítéka annak,hogy nem egyforma mércével mérnek az uniós elvtársak.Nem szabad elfelejteni ,hogy az uniót is a bolsevik liberálisok alapították még annó ,hát jó irányban azóta sem változott. [Kcikk] => 19876 [Klink] => https://vilag.transindex.ro/?hir=19876#kommentek [Ccim] => ET-monitoring alá kerül Magyarország [datum] => 2013-04-25 22:10:56 ) [10] => Array ( [Knev] => Covaci Dejoke [Kdatum] => 2013 április 25 21:42 [Kszoveg] => Köszönjük RMDSZ, köszönjük Markó, Borbély, Frunda, Kelemen Brassai stb. Mulcumim din szuflet, npulámjá. [Kcikk] => 32770 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?hir=32770#kommentek [Ccim] => Leszavazta a Maros Megyei Névadó Bizottság a Bernády Gyögy iskolanevet [datum] => 2013-04-25 21:42:08 ) [11] => Array ( [Knev] => Edler András György [Kdatum] => 2013 április 25 21:25 [Kszoveg] => Egy normálisan gondolkozó román politikus! Sajnos kevés van belőlük... [Kcikk] => 32771 [Klink] => https://itthon.transindex.ro/?hir=32771#kommentek [Ccim] => Raluca Turcan alaptörvénybe foglalná: a házasság nő és férfi közötti kapcsolat [datum] => 2013-04-25 21:25:01 ) [12] => Array ( [Knev] => Gergely Tamás [Kdatum] => 2013 március 23 11:56 [Kszoveg] => Rendkívül izgalmas! [Kcikk] => 810 [Klink] => https://tv.transindex.ro/?film=810#kommentek [Ccim] => Slam Poetry Erdély: Nemzeti Dal [datum] => 2013-03-23 11:56:38 ) [13] => Array ( [Knev] => Almos [Kdatum] => 2013 március 15 20:32 [Kszoveg] => Ez tetszett nekem Levente [Kcikk] => 807 [Klink] => https://tv.transindex.ro/?film=807#kommentek [Ccim] => Száz év vagány - T. Szabó Levente Jókai Kiskirályok című regényéről [datum] => 2013-03-15 20:32:55 ) [14] => Array ( [Knev] => Antiminden [Kdatum] => 2013 március 15 17:16 [Kszoveg] => Nekem ez elég eröltetettnek tűnik. [Kcikk] => 810 [Klink] => https://tv.transindex.ro/?film=810#kommentek [Ccim] => Slam Poetry Erdély: Nemzeti Dal [datum] => 2013-03-15 17:16:20 ) [15] => Array ( [Knev] => atilsz [Kdatum] => 2013 március 14 20:09 [Kszoveg] => szep bemutato! csak igy tovabb ! [Kcikk] => 807 [Klink] => https://tv.transindex.ro/?film=807#kommentek [Ccim] => Száz év vagány - T. Szabó Levente Jókai Kiskirályok című regényéről [datum] => 2013-03-14 20:09:31 ) [16] => Array ( [Knev] => Nagy Szabo Ferenc 1600-ban [Kdatum] => 2013 március 3 14:51 [Kszoveg] => a szekelyek asszondtak mikor Borsos Tamas nekifogott epitkezni Vasarhelyen : > "a szekelysegen var ne legyen" "hogy ok nem engedik, hogy legyen, hanem reank jonek es elhanyjak a kastelyocskankat" > "az uraim arra esmet igy replicalnak: hogy lam Haromszeken sok kastely van, es azt miert nem hannyatok el?" > "de azok csak apro keritesek" > "Utoljara aval is ellent vetettek a mi uraink hogy nem vagyunk mi szekelyek hanem varosiak" [Kcikk] => 990 [Klink] => https://nagy.transindex.ro/?cikk=990#kommentek [Ccim] => Busszal jönnek zászlósok [datum] => 2013-03-03 14:51:26 ) [17] => Array ( [Knev] => Lőrincz Magor [Kdatum] => 2013 március 1 12:31 [Kszoveg] => "kedves" Endre! Őszintén az utolsó mondata tetszett, hogy mikor válik el vásárhely Szélelyföldtől. Nincs is szükség olyan "magyarokra", mint a vásárhelyiek, akik mindenben csak az önös érdeket nézik, mellőzve bármilyen magyar érzéseket, eljönnek Székelyföldre és úgy viselkednek, mint valami urak, akik előtt meg kellene hajólni...hát remélem 30 év múlva visszaolvassa, ezt az irományát és példát vesz a japán barátaink végső tettéről, mikor majd az unokája salutot fog köszönni a markó béla szobránál... "tisztelettel" [Kcikk] => 990 [Klink] => https://nagy.transindex.ro/?cikk=990#kommentek [Ccim] => Busszal jönnek zászlósok [datum] => 2013-03-01 12:31:57 ) [18] => Array ( [Knev] => Biff [Kdatum] => 2013 február 28 04:00 [Kszoveg] => Honnan van a zene? Nagyon jol illik. [Kcikk] => 805 [Klink] => https://tv.transindex.ro/?film=805#kommentek [Ccim] => Mátyás király 570 lampionja [datum] => 2013-02-28 04:00:04 ) [19] => Array ( [Knev] => Kiss László [Kdatum] => 2013 február 23 22:25 [Kszoveg] => nagyon szép! [Kcikk] => 805 [Klink] => https://tv.transindex.ro/?film=805#kommentek [Ccim] => Mátyás király 570 lampionja [datum] => 2013-02-23 22:25:44 ) [20] => Array ( [Knev] => Pyroska [Kdatum] => 2013 január 4 21:41 [Kszoveg] => ki "mea culpa" -zott 89 után a posztkommunista országokban, a tönkretett életekért? Olyan embereket támadtok, akik már meghaltak, így védekezni nem is tudnak.Különös, hogy ilyen részletesen kaptátok meg a szekus dossziét, akkor, amikor más hozzá sem jut sajátjához. Mérhetetlen gyűlölettel veszi elő újra és újra K.Csilla a neveket, bár Xántus Gábor már 2007 ben bocsánatot is kért, de nincs kegyelem! Soraid utolsó része adja meg a választ, ezek az emberek "egy senki"nek nézték apátokat, azért az állandó visszatérő vád. Könczei Ádám ember volt, a maga jó és rossz tulajdonságaival, nem kell szentté avatni. Akik érdemben hozzá tudnának szólni ki is volt ő valójában, már meghaltak vagy nem akarnak nyilatkozni. [Kcikk] => 236 [Klink] => https://kozvita.transindex.ro/?kozvita=236#kommentek [Ccim] => A SZŐCS ISTVÁN-ÜGY [datum] => 2013-01-04 21:41:58 ) [21] => Array ( [Knev] => Pyroska [Kdatum] => 2013 január 4 13:14 [Kszoveg] => Mindenkinek ajánlom, hogy olvassa Könczei Csilla szekusblogját. Az általa közzétett jelentésekből sok minden kiderül. Kiderül apjának természete, hajlama- hajlamos volt kényes témákat feszegetni olyanok előtt, akikről nem tudhatta barátok-e vagy sem (sofőr plusz annak rokona), kolléga, aki azt is hihette, hogy provokálják. Nem engedhettél meg magadnak csak úgy beszédtémákat büntetlenül. Az is kitűnik, hogy az informátor támogatta nevezett alkalmazását, mégpedig humánus okokból(rossz anyagi helyzet-család!) Ezt Hajdú Győző és Ádám Erzsébet soha nem tette volna meg. Ismervén Szőcs István bácsit, a Gézáról készült jelentéseit inkább a paródia műfajába sorolnám én is. [Kcikk] => 236 [Klink] => https://kozvita.transindex.ro/?kozvita=236#kommentek [Ccim] => A SZŐCS ISTVÁN-ÜGY [datum] => 2013-01-04 13:14:28 ) [22] => Array ( [Knev] => Pyroska [Kdatum] => 2013 január 4 12:59 [Kszoveg] => Könczei Cs. kemény sorokat ír. Nem látom a beszervező tisztek nevét?! Ők mikor kérnek bocsánatot, a megnyomorított életekért? Mikor ítélnek el egyet is az elkövetett kegyetlenségekért? Ki hiszi el,hogy az általa felsorolt emberek vígan és dalolva jelentettek? Csak úgy, magánóráikban? Xántus még elmesélte miért, de sokan még nem is tudnak hozzászólni mert már rég meghaltak. Átnéztem a felsorolt emberek életét, hát nem volt egy leány állom... Régen a szekú nyomorította meg őket, most meg egy "tiszta ember" teszi rá a pontot, a feddhetetlen ,távolítja el Kolozsvár értelmiségi világából, szóval befejezi azt, amit ők elkezdtek, hiszen az volt a cél, elnyomni, felszámolni azt a kultúrát, amit ők és édesapja képviselt. A bizalmatlanság férge olyan mint szú a fából, nem könnyű, néha lehetetlen kiölni.Nem tudom mi volt Cs. Gyimesi Évának a gondolatmenete, hogy nem kell feltárni az informátorok nevét, de én öreg vagyok, és neki adok igazat. [Kcikk] => 236 [Klink] => https://kozvita.transindex.ro/?kozvita=236#kommentek [Ccim] => A SZŐCS ISTVÁN-ÜGY [datum] => 2013-01-04 12:59:43 ) [23] => Array ( [Knev] => sxs [Kdatum] => 2012 október 26 21:27 [Kszoveg] => S ki a frászt érdekel, hogy mi lesz amerika sorsa? [Kcikk] => 217 [Klink] => https://kozvita.transindex.ro/?kozvita=217#kommentek [Ccim] => OBAMÁT VISSZAVÁLASZTOTTÁK [datum] => 2012-10-26 21:27:55 ) [24] => Array ( [Knev] => rivulus dominarum [Kdatum] => 2012 augusztus 17 15:54 [Kszoveg] => 5. Na és még eg utolsó: nem kell művelődésszervezőnek vagy pedagógusnak lenni ahhoz, hogy tudjuk, a fentbeszkennelt levél is mutatja, mi a baj. Egy magyarul nem jól író konfirmálónak nem egy nehézkes vallásos szöveget kell diktálni, hogy lealázzuk, milyen tudatlan. Ennél sokkal eysrűbb és érdekesebb formái is vannak a tanításnak. Talán tényleg jó lenne másfelé is nyitni, hogy ezeket a szakmai finomágokat eltanulják... [Kcikk] => 312 [Klink] => https://reply.transindex.ro/?cikk=312#kommentek [Ccim] => Visszamorgás, több mint ezer leütésben [datum] => 2012-08-17 15:54:25 ) [25] => Array ( [Knev] => rivulus dominarum [Kdatum] => 2012 augusztus 17 15:52 [Kszoveg] => 4. Gondolom, a röghöz kötést is simán oda lehetett volna csapni az előírásokhoz, hogy rend legyen. Ezért kérdeztem: Dávid úr nagybányai? Mert ha nem, vissza ő is oda, ahol született. Senki se menjen máshová, éljünk, mint a jobbágyok. Tovább: írják elő, hogy ne legyen annyi válás, mert az se tesz jót, sőt, házasságon kívüli kapcsolatok sem. Be tudnám bizonyítani, hogy ezzel is erősödne a közösség. Biztos, hogy a Kiáltvány írói mindenben tiszták lennének? Vagy ha nem, váltsák le őket, és legyen egy Nagybányai Inkvi...bocsánat, Szék, majd ők megaszongyák. [Kcikk] => 312 [Klink] => https://reply.transindex.ro/?cikk=312#kommentek [Ccim] => Visszamorgás, több mint ezer leütésben [datum] => 2012-08-17 15:52:05 ) [26] => Array ( [Knev] => rivulus dominarum [Kdatum] => 2012 augusztus 17 15:48 [Kszoveg] => 3. Jelzem, hogy a nagybányai magyarság nem attól fogyott ilyen drasztikusan, mert újabban sok a vegyes házasság. Nincs több most, mint a nyolcvanas években. A kivándorlás, elvándorlás a fő ok, az, hogy nagybányai ismerőseim szerint a kilencvenes években egész osztályok mentek el, és ennek elsősorban gazdasági okai vannak. Volt osztály, amiből 3-an maradtak, és akkor már mindegy, kivel házasodtak. És ez globális jelenség. [Kcikk] => 312 [Klink] => https://reply.transindex.ro/?cikk=312#kommentek [Ccim] => Visszamorgás, több mint ezer leütésben [datum] => 2012-08-17 15:48:34 ) [27] => Array ( [Knev] => rivulus dominarum [Kdatum] => 2012 augusztus 17 15:46 [Kszoveg] => 2. Ahhoz a vidéki, konkurenca nélküli orvoshoz hasonlít, aki annyira hozzászokott saját fontosságához, hogy egy idő után nemcsak a testek, hanem a lelkek felett is őrködni akar - mindannyian ismerjük a beteg szájában turkáló, s közben költészetrl, politikáról papoló orvos típusát, aki azt is megmondja, kire kell szavazni - sa beteg nem mer elentmondani, mert éppen akkor kiszolgáltatott helyzetben van Ettől aztán néhány év múlva az illető maga is elhiszi, hogy neki joga van ehhez. Milyen jogon, milyen alapon képzeli egy akármilyen lelkes művelődésszervező is, hogy megengedheti magának ezt az arroganciát? Hol a szakmai alázat? Hány pap, tanár, szociális munkás dolgozik 50 éve, és nem mer ilyenekt előírni?Nem gyávaságból, hanem mert van érzéke a finomabb hozzáálláshoz. [Kcikk] => 312 [Klink] => https://reply.transindex.ro/?cikk=312#kommentek [Ccim] => Visszamorgás, több mint ezer leütésben [datum] => 2012-08-17 15:46:10 ) [28] => Array ( [Knev] => Gall Icus [Kdatum] => 2012 május 28 18:42 [Kszoveg] => Ami előtt véleményt alkotsz, és nyilvánítasz, mindég gondold meg jól, akár olvass is hozzá, majd azután ereszd! Itt mellékelek egy kiváló véleményt Nyírőről. Ma hallottam Takaró Mihály profot nyilatkozni, hasonló kiegyensúlyozott vélemény volt, mint itt olvashatod: https://kulturhon.szhblog.ro/2012/05/20/a-hazatero-nyiro-jozsef/ [Kcikk] => 179 [Klink] => https://kozvita.transindex.ro/?kozvita=179#kommentek [Ccim] => NYÍRŐ JÓZSEF ÚJRATEMETÉSE [datum] => 2012-05-28 18:42:27 ) [29] => Array ( [Knev] => FERENCZ ZSUZSANNA [Kdatum] => 2012 április 14 19:10 [Kszoveg] => Miért kell azt hinned, hogy minden politikus korrupt........ az egészséges szemléletben szerintem minden politikusunkat azért kell megvédenünk, mert nem is férhet a nevükhöz semmiféle csalás. Remélem Borbély féle vádaskodás is csak egy politikai lejáratási akció, ami előbb vagy útóbb kiderül, mert túlságosan kemény dió volt a Verespataki projektben. [Kcikk] => 114 [Klink] => https://kozvita.transindex.ro/?kozvita=114#kommentek [Ccim] => BORBÉLY ÉS A DNA [datum] => 2012-04-14 19:10:23 ) )
24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS